Materiały dot stowarzyszeń żydowskich w Zabłoto...

CAHJP Code: 
HM2/8667.5
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot stowarzyszeń żydowskich w Zabłotowie i Śniatynie

Date of item:

from: 
1931
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1106