W sprawie ustałenia wysokości obrotu i opodatko...

CAHJP Code: 
HM3/877.12
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie ustałenia wysokości obrotu i opodatkowania:1. Schlioma Lisser f. Juris, handel towarów mieszanych; Łanczyn ;2. Pepa Nagler, handel towarów mieszanych; Mołotków;3.Eliasz Rotstein, handel towarów mieszanych; Nadwórna;

Date of item:

from: 
1937
Size: 
55
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.2, дд.642, 645, 649