Spawozdania dot. działalności partii i organiza...

CAHJP Code: 
HM3/871.29
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Spawozdania dot. działalności partii i organizacii żydowskich na terenie woj. stanisławowskiego;- zebranie nelegalne członków stowarzyszenia "Haszomer-Hacair" w Ottynii;- posedzenie Okręgowego Komitetu Radykalnych Syjonistów Malopolski Wschodniej i zjazd ogólno-syjonistycznego "Hechalucu" we Lwowie;- publiczne zebranie żydowskich drobnych handlarzy, zjazd okręgowy Wszechświatowej Organizacji Młodzieży Syjonistycznej "Haszomer-Hacair" w Kołomyji: odczyty na temat "Nasza odpowiedź na ostatnie wypadki w Palestynie" (wygłosił delegat C.K. Syjonistycznej Partji Pracy "Hitachdut" Mojżesz Letzter ze Lwowa) i "Aktualne problemy syjonistyczne" (wygłosił Mr. Kohn ze Lwowa); oraz wiec "Poalej Syjon Lewicy" i wybory delegatów na XVII Kongres Syjonistyczny; - zebranie przedwyborcze do Rady gminnej w Stanisławowie;- odczyty w Zabłotowie, Tłumaczu.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
35
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.798