Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/8661.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wyborów przewodniczących Zarządów Gmin wyznaniowych żydowskich w Sołotwina, Otynii, Horodence i Kutach. Lista wyborców w Horodence.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
194
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2078