W sprawie działalności oddziałów żydowsko-amery...

CAHJP Code: 
HM3/871.03
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie działalności oddziałów żydowsko-amerykańskiego zjednoczonego Komitetu Rozdzielczego (J.D.C.), oraz innych stowarzyszeń syjonistycznych na terenie Galicji:- "Makabi" w Kołomyi, Stanisławowie, Lwowie, Czortkowie; -Poalej-Syjon i Bund w woj. Stanisławowskim;- wykazy uchodców żydowskich zamieszkałych w Haliczu, wsi Zagwóźdź, Knihininie, Stanisławówie.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
68
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.23