Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa ...

CAHJP Code: 
HM3/592.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa Żydowskiego dobroczynnego "Agudas Achim" w m. Bukaczowcach (Statut w języku Niemieckim; spis założycieli).

Date of item:

from: 
1912
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 9414