W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/725.02
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Tłumaczu
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:- Maksimilian Perlman, Niżniów, do Czechosłowacji, w sprawie nauczania w uniwersytecie w Pradze; paszport;- Blanka Redner, Tłumacz, do Palestyny; świadectwo urodzin;- Ire Józef Richter, Tłumacz, do Austrji;- Oziasz Rosenberg, Delawa, do Niemiec;

Date of item:

from: 
1935
Size: 
71
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.91, оп.1-л, дд.68-73