"Protokół lustracji gospodarki zarządu gminy wy...

CAHJP Code: 
HM3/720.13
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

"Protokół lustracji gospodarki zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej w Zabłotowie.Budżet.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.125