Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w...

CAHJP Code: 
HM3/598.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w sprawie skarg mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej (sprawy rekursów rabinów i zastępcy rabina Abrahama Bera Rubina w Lisku): sprawozdania, wywiady.

Date of item:

from: 
1901
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 35

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w...

CAHJP Code: 
HM3/598.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w sprawie skarg mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej (sprawy rekursów rabinów i zastępcy rabina Abrahama Bera Rubina w Lisku): sprawozdania, wywiady.

Date of item:

from: 
1901
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 35

Korespondencja z Ministerium wyznań i oświaty i...

CAHJP Code: 
HM3/598.05
Original name: 

Korespondencja z Ministerium wyznań i oświaty i ze starostwem w Bohorodczanach w sprawie skarg mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej Solotwina (sprawy rekursu zastępcy rabina Lejzera Wainraucha): sprawozdania, wywiady, też w języku Niemieckim.

Date of item:

from: 
1901
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 42

Korespondencja z Ministerium wyznań i oświaty i...

CAHJP Code: 
HM3/598.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Ministerium wyznań i oświaty i ze starostwem w Bohorodczanach w sprawie dyscyplinarnej przeciw Mendelowi Rozenberga, prowadzącemu metryki izraelickie w Sołotwiniew gminie wyznaniowej Żydowskiej (skargi, sprawozdania).

Date of item:

from: 
1901
Size: 
75
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 43

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w...

CAHJP Code: 
HM3/598.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w sprawie protestu członka zarządu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Sołotwinie Simchi Weisnera (skarga o wzbronienie prowadzenia osobnej Kancelarii), skargi Izraela Samuela Sobla.

Date of item:

from: 
1902
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 44

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w...

CAHJP Code: 
HM3/598.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w sprawie członków gminy wyznaniowej Żydowskiej w Sołotwinie Lejba Ludmera i Mendela Szektora.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 45

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w...

CAHJP Code: 
HM3/598.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Bohorodczanach w sprawie obsadzenia posady prowadzącego metryki izraelickie gminy wyznaniowej Żydowskiej w Sołotwinie

Date of item:

from: 
1903
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 46

Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawi...

CAHJP Code: 
HM3/598.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawie projektu Statutu dla gminy wyznaniowej Żydowskiej w Bolechowie (sprawozdania; Statut, też w języku Niemieckim; protokoly w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
112
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 165

Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawi...

CAHJP Code: 
HM3/598.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawie wyborów do Radygminy wyznaniowej Żydowskiej w Bolechowie i skarg w tej sprawie (referat).

Date of item:

from: 
1908
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 166

Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawi...

CAHJP Code: 
HM3/598.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawie proektu utworzeniagminy wyznaniowej Żydowskiej w Wełdzierzu.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 167

Korespondencja z Ministerium spraw wewnetrznych...

CAHJP Code: 
HM3/598.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Ministerium spraw wewnetrznych w Wiedniu i ze starostwem w Dolinie w sprawie protestów Lazara Turteltauba w związku z orzeczeniem jego i rekursu z posady prowadzącego metryki izraelickie w gminie wyznaniowej Żydowskiej w Rożniatowie; ustanowienia i rekursy członków zarządu gminy (imiona członków).

Date of item:

from: 
1899
Size: 
55
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 170

Korespondencja z Ministerium spraw wyznań i ośw...

CAHJP Code: 
HM3/598.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Ministerium spraw wyznań i oświaty i ze starostwem w Dolinie w sprawie protestów mieszkańców w związku z wyborami do zarządu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Rożniatowie (skargi, sprawozdania; imiona członków), też w języku Niemieckim.

Date of item:

from: 
1901
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 171

Statuten fur Israelitischer Kultus Gemeinde in ...

CAHJP Code: 
HM3/598.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statuten fur Israelitischer Kultus Gemeinde in Peczeniżyn.Statut gminy wyznaniowej Żydowskiej w Peczeniżynie, spis założycieli (w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1885
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 380

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w sprawie proektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Bukaczowcach (relacja, protokoły; imiona członków zarządu; też w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1899
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 403

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Rohatynie w związku z nałożonym datkiem domestykalnym.

Date of item:

from: 
1901
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 405

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie proektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie (protokoły, Statut).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 441

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi).

Date of item:

from: 
1892
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 443

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi).

Date of item:

from: 
1892
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 443

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi; imiona członków).

Date of item:

from: 
1900
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 444

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi; imiona członków).

Date of item:

from: 
1900
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 444

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie i usunięciaprowadzących metryki (sprawozdania, zażalenia).

Date of item:

from: 
1903
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 445

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie i usunięciaprowadzących metryki (sprawozdania, zażalenia).

Date of item:

from: 
1903
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 445

Proekt Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Ś...

CAHJP Code: 
HM3/599.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Proekt Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Śniatynie(spis miasteczek; Protokół, Statut w języku Niemieckim.

Date of item:

from: 
1890
Size: 
245
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 447

Korespondencja ze starostwem w Stanislawowie w ...

CAHJP Code: 
HM3/599.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Stanislawowie w sprawieproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Stanislawowie(spis członków rady; Protokoły, Statut w języku Polskim i Niemieckim).

Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 461

Korespondencja ze starostwem w Stanisławowie w ...

CAHJP Code: 
HM3/599.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Stanisławowie w sprawie zatwierdzeniaproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Stanisławowie(wykaz członków Rady; Protokoły, Statut w języku Polskim i Niemieckim; sprawozdania).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
117
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 462