Statuten fur Israelitischer Kultus Gemeinde in ...

CAHJP Code: 
HM3/598.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statuten fur Israelitischer Kultus Gemeinde in Peczeniżyn.Statut gminy wyznaniowej Żydowskiej w Peczeniżynie, spis założycieli (w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1885
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 380

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w sprawie proektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Bukaczowcach (relacja, protokoły; imiona członków zarządu; też w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1899
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 403

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Rohatynie w związku z nałożonym datkiem domestykalnym.

Date of item:

from: 
1901
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 405

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie proektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie (protokoły, Statut).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 441

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi).

Date of item:

from: 
1892
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 443

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi).

Date of item:

from: 
1892
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 443

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi; imiona członków).

Date of item:

from: 
1900
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 444

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi; imiona członków).

Date of item:

from: 
1900
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 444

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie i usunięciaprowadzących metryki (sprawozdania, zażalenia).

Date of item:

from: 
1903
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 445

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie i usunięciaprowadzących metryki (sprawozdania, zażalenia).

Date of item:

from: 
1903
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 445

Proekt Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Ś...

CAHJP Code: 
HM3/599.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Proekt Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Śniatynie(spis miasteczek; Protokół, Statut w języku Niemieckim.

Date of item:

from: 
1890
Size: 
245
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 447

Korespondencja ze starostwem w Stanislawowie w ...

CAHJP Code: 
HM3/599.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Stanislawowie w sprawieproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Stanislawowie(spis członków rady; Protokoły, Statut w języku Polskim i Niemieckim).

Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 461

Korespondencja ze starostwem w Stanisławowie w ...

CAHJP Code: 
HM3/599.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Stanisławowie w sprawie zatwierdzeniaproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Stanisławowie(wykaz członków Rady; Protokoły, Statut w języku Polskim i Niemieckim; sprawozdania).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
117
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 462

Korespondencja ze starostwem w Tłumaczu w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/599.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Tłumaczu w sprawie zatwierdzeniaproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Tłumaczu(Protokoły, Statut).

Date of item:

from: 
1899
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 517

Statut gminy wyznaniowej Żydowskiej w Tyśmienic...

CAHJP Code: 
HM3/599.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statut gminy wyznaniowej Żydowskiej w Tyśmienice (w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1880
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 519

Korespondencja ze starostwem i z przełożonymi g...

CAHJP Code: 
HM3/599.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem i z przełożonymi gminy wyznaniowej Żydowskiej w sprawie restauracji i konserwacji starej "Wielkiej" synagogi w Przemyśliu (przedmiar i kostorys; plan; szkic restauracji; też w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1913
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 53 1174

Korespondencja ze starostwem w sprawie zezwolen...

CAHJP Code: 
HM3/599.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie zezwolenia Wagenowi Samuelowi na utrzymywanie prywatnej szkoły handlowej we Lwowie (plan nauki).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 53 1181

Korespondencja ze starostwem w Czortkowie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/599.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Czortkowie w sprawie rekursu rabina Dawida Mojzesza Friedmana przeciw konsensu gminie wyznaniowej Żydowskiej Czortkowa na założenie nowego wodociągu.

Date of item:

from: 
1896
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 57 55

Korespondencja ze starostwem w Buczaczu w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/599.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Buczaczu w sprawie zabronienia handlarzu Szulimowi Sussmanu wywozu materyału z lasu dworskiego drogą samowładnie otwartą (odezwa, sprawozdania).

Date of item:

from: 
1890
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 57 595

Korespondencja ze starostwem w Kołomyji w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/600.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Kołomyji w sprawie proektu urządzenia dla wywozu odkrywki z kamienołomii Salomona Griffla i Jozefa Ellenberga z Nadwórnej i o pozwolenie na założenie kolejki (opis techniczny).

Date of item:

from: 
1907
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 57 748

Korespondencja z Ministerium spraw wewnetrznych...

CAHJP Code: 
HM3/600.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Ministerium spraw wewnetrznych i ze starostwem w Stanisławowie w sprawach stowarzyszenia dobroczynnego Żydowskiego "Linas Hazedek" w Stanisławowie (sprawozdania; spis członków; Statut w języku Yiddisz i Niemieckim).

Date of item:

from: 
1892
Size: 
121
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 192

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/600.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu stowarzyszenia robotników ogolno-zawodowego Żydowskiego "Vorverts' ("Naprzód") w Husiatynie {Statut).

Date of item:

from: 
1908
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 213

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/600.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie Statutu stowarzyszenia robotników ogolno-zawodowego Żydowskiego "Vorverts' ("Naprzód") w Kolomyji {Statut).

Date of item:

from: 
1908
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 214

Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu...

CAHJP Code: 
HM3/600.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu towarzystwa dla wspierania studentów Żydów we Lwowie (Statut w języku Polskim i Niemeckim); Uniwersytetu ludowego Żydowskiego w Krakowie (Statut);Związku feryalnego akademików żydowskich "Bar-Kochba" w Stanisławowie (Statut); Związku feryalnego postępowej młodzieży akademickiej w Przemyślu (Statut); Stowarzyszenia samopomocy żydowskich słuchaczy szkół wyższych w Tarnowie (Statut).

Date of item:

from: 
1875
Size: 
68
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 487

Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu...

CAHJP Code: 
HM3/600.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu towarzystwa dla wspierania studentów Żydów we Lwowie (Statut w języku Polskim i Niemeckim); Uniwersytetu ludowego Żydowskiego w Krakowie (Statut);Związku feryalnego akademików żydowskich "Bar-Kochba" w Stanisławowie (Statut); Związku feryalnego postępowej młodzieży akademickiej w Przemyślu (Statut); Stowarzyszenia samopomocy żydowskich słuchaczy szkół wyższych w Tarnowie (Statut).

Date of item:

from: 
1875
Size: 
68
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 487