Materiały dot. długów gmin żydowskich: Tysmieni...

CAHJP Code: 
HM2/9506.1
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Tysmienica (z r.1769, budowa synagogi), Monasterzyska (z lat 1744 i 1748), Sambór (z r.1775), Jarosław (z lat 1747 i 1752), Przeworsk (z r.1758, budowa synagogi), Przeorsk (z r. 1690), Hussaków (z r. 1768)

Date of item:

from: 
1690
Size: 
51
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.50

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Tysmieni...

CAHJP Code: 
HM2/9506.1
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Tysmienica (z r.1769, budowa synagogi), Monasterzyska (z lat 1744 i 1748), Sambór (z r.1775), Jarosław (z lat 1747 i 1752), Przeworsk (z r.1758, budowa synagogi), Przeorsk (z r. 1690), Hussaków (z r. 1768)

Date of item:

from: 
1690
Size: 
51
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.50

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.2
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Sokal (z r. 1672-budowa synagogi i lata1727-1778), Cieszanów (z lat 1743, 1759), Uhnów (z r. 1771).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Waręż, Cieszanów, Sokal, Uhnów, Bełz, Żmigród (za lata1694-1777), Dukla (za lata 1717-1770), Rymanów (za lata 1677-1713), Strzyżów (za lata 1729-1766), Leszniów (z r. 1774).

Date of item:

from: 
1672
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.51

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Oświęcim...

CAHJP Code: 
HM2/9506.3
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Oświęcim (z lat 1782-1783), Horodenka (z lat 1738 i 1763), Potok (z r. 1743).

Date of item:

from: 
1738
Size: 
57
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.52

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Oświęcim...

CAHJP Code: 
HM2/9506.3
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Oświęcim (z lat 1782-1783), Horodenka (z lat 1738 i 1763), Potok (z r. 1743).

Date of item:

from: 
1738
Size: 
57
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.52

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Oświęcim...

CAHJP Code: 
HM2/9506.3
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Oświęcim (z lat 1782-1783), Horodenka (z lat 1738 i 1763), Potok (z r. 1743).

Date of item:

from: 
1738
Size: 
57
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.52

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Uhnów (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.4
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Uhnów (z lat 1772 i 1782), Lwów (z lat 1771 i 1772), Bełz (z r. 1665).

Date of item:

from: 
1665
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.53

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Uhnów (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.4
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Uhnów (z lat 1772 i 1782), Lwów (z lat 1771 i 1772), Bełz (z r. 1665).

Date of item:

from: 
1665
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.53

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno ...

CAHJP Code: 
HM2/9506.5
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno (z r. 1771), Żydaczów (z lat 1739 i 1750), Rohatyn (z lat 1750 i 1778), Wiśnicz Nowy (za lata 1728-1768), Brzesko (z r. 1768).

Date of item:

from: 
1728
Size: 
46
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.54

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno ...

CAHJP Code: 
HM2/9506.5
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno (z r. 1771), Żydaczów (z lat 1739 i 1750), Rohatyn (z lat 1750 i 1778), Wiśnicz Nowy (za lata 1728-1768), Brzesko (z r. 1768).

Date of item:

from: 
1728
Size: 
46
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.54

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno ...

CAHJP Code: 
HM2/9506.5
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno (z r. 1771), Żydaczów (z lat 1739 i 1750), Rohatyn (z lat 1750 i 1778), Wiśnicz Nowy (za lata 1728-1768), Brzesko (z r. 1768).

Date of item:

from: 
1728
Size: 
46
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.54

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno ...

CAHJP Code: 
HM2/9506.5
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno (z r. 1771), Żydaczów (z lat 1739 i 1750), Rohatyn (z lat 1750 i 1778), Wiśnicz Nowy (za lata 1728-1768), Brzesko (z r. 1768).

Date of item:

from: 
1728
Size: 
46
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.54

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno ...

CAHJP Code: 
HM2/9506.5
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Żurawno (z r. 1771), Żydaczów (z lat 1739 i 1750), Rohatyn (z lat 1750 i 1778), Wiśnicz Nowy (za lata 1728-1768), Brzesko (z r. 1768).

Date of item:

from: 
1728
Size: 
46
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.54

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Husiatyn...

CAHJP Code: 
HM2/9506.6
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Husiatyn (z r. 1774), Czortków (za lata 1749, 1752, 1761, 1762).

Date of item:

from: 
1749
Size: 
41
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.55

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Husiatyn...

CAHJP Code: 
HM2/9506.6
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Husiatyn (z r. 1774), Czortków (za lata 1749, 1752, 1761, 1762).

Date of item:

from: 
1749
Size: 
41
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.55

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Bolechów...

CAHJP Code: 
HM2/9506.7
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Bolechów (z lat 1676, 1737, 1739, 1756, 1767, 1772), Stryj (z r. 1768), Kałusz (z r. 1750), Nowy Sącz (z r. 1752).

Date of item:

from: 
1676
Size: 
47
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.56