Advanced search

All items in the Database

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.50
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Argentyny Jakóbowi Uszerowi Herzlu z zoną EsterTaubą Herzel z Łyscia Starego.Świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
32
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.184, 185

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.51
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Rosie (Rachel) Gerber z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.187

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.52
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Sabinie Gerber z Bohorodczan.Świadectwa urodzin i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1924
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.188

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.53
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Ameryki Jakóbowi Solomonowi Gerberowi z żoną Chaną Goldą Gerber f. Langweiler i dziećmi z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.189

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.54
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Rumunii Dawidowi Gerberowi z Bohorodczan.Paszport.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.190

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.55
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Ameryki Goldzie Hillman f. Schmerler z Dźwiniacza.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.191

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.56
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Ameryki Jakóbowi Hirschowi f. Tieger z m-ka Lachowice.

Date of item:

from: 
1920
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.192

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.57
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Czechosłowacji Piesie Glinirt z Sołotwina.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.200

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.58
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Rumunii Jakóbowi Glassbergowi z Bohorodczan.Świadectwa urodzin i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
16
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.201

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.59
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Rumunii Henie Glassberg z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.202

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.60
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Argentyny Mechelowi Glaubartowi f. Sobelowi z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.203

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.61
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Austriii Rosie Chanię Goldstein z Dźwiniacza.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.206

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.62
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do różnych krajów europejskich w sprawach przemyślowych Markusowi Goldsteinowi z Dźwiniacza.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.207, 208, 209

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.63
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Niemiec Matjasowi Goldsteinowi z m-ka Rosulna.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.210

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.64
Collection name: 
Комиссар Городенковского уезда
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Niemiec Zygfridowi Goldsteinowi z m-ka Dźwiniacz.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.211

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych ...

CAHJP Code: 
HM3/721.65
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do różnych krajów europejskich Oziaszowi, Oskarowi, Chajmowi Gold z m-ka Maniawa.Świadectwa kwalifikacyjne.Paszport Oskara Golda.

Date of item:

from: 
1924
Size: 
39
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.212, 213, 214

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego n...

CAHJP Code: 
HM3/721.66
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportu zagranicznego na wyjazd do Niemiec Zygmundowi Horowitzowi f. Schmerler z m-ka Monasterczany.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
39
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.216

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.67
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do krajów europejskich Samuelowi i Reginie Horowitz z m-ka Łysiec Stary.Świadectwa kwalifikacyjne.Passzporty Reginy Horowitz.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.217-220

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.68
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do krajów europejskich Josselowi Mordkowi Grünnowi z żoną Taubą Grünn z Bohorodczan.Świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
30
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.230

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.69
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do krajów europejskich Fischelowi Kernowi f. Grünowi z żoną Sara Grün z d. Weiss i dziećmi z Bohorodczan.Świadectwa kwalifikacyjne i urodzin Sary Grün z domu Weiss.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
22
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.231, 232

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.70
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Wiednia Eizigowi Chajmowi Griffelowi z m-ka Dźwiniacz.Świadectwa kwalifikacyjne i paszport.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.233

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.01
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Grünwerk Sara, Sołotwina, do Czechosłowacji; Świadectwo urodzenia2. Grün Genia z dzećmi, Bohorodczany, do Ameryki

Date of item:

from: 
1922
Size: 
23
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.235, 236

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.02
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Chaskel Daks f. Blader, Sołotwina, do Ameryki; świadectwa urodzin i kwalifikacyjne;2. Freida Daks f. Blader, Sołotwina, do Ameryki; świadectwa urodzin i kwalifikacyjne; paszport Zisia Daksa (ojcec);3. Zisia Daks, Sołotwina; do Ameryki, świadectwo kwalifikacyjne

Date of item:

from: 
1923
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.240-242,

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.03
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Małka Derbarendyger, Sołotwina, do Czechosłowacji; paszport i świadectwo kwalifikacyjne; (1929)2. Itta Deutscher, Sołotwina, do Ameryki; świadectwo urodzin; (1920)3. Moses Leib Drimer f. Schwager, Rosulna, do Ameryki; (1920)4. Chajna Dwora Drimmer f. Kern, Bohorodczany, do Wiednia; paszport i świadectwo kwalifikacyjne; (1923)5. Perla Drimer f. Fleit z córką Libę, Rosulna, do Ameryki; (1920)6. Samuel Tobias Durchschlag f. Rubin, Bohorodczany; do Ameryki, wypis z metryki urodzin; (1921, 1925)

Date of item:

from: 
1920
Size: 
84
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.251, 260, 266-268, 275-276

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.04
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Moses Sager z synem Dawidem, Łysiec, do Ameryki; świadectwo urodzin Dawida Sagera f. Ratsprechera;2. Perla Seitel, Rosulna, do Ameryki;3. Markus Silber, Horocholin, do Niemiec; świadectwa urodzin i kwalifikacyjne; (1924)4. Dawid Silber, Horocholin, do Niemiec; świadectwo kwalifikacyjne; (1928)5. Oskar Singer, Maniawa, do Wiednia (1928), w sprawach handlowych; paszport

Date of item:

from: 
1920
Size: 
70
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.287, 288, 293-295