Advanced search

All items in the Database

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.25
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Maksowi Leonowi i Mosesowi Dawidowi Wohl z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne. Maksa Leona Wohla.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
25
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.141, 142

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.26
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Austrii Fridze Wohl ze Staruni i Juliuszowi Safrinowi z Sołotwina.Świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.143

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.27
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Boruchowi Wohlu z Bohorodczan.Świadectwa urodzenia, zaślubin i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.144

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.28
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Czechosłowacji, Austrii i Włoch dr. Henrykowi Haarowi z Bohorodczan.Paszporty i świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
24
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.146

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.29
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Sluwe (Tislawe) Haberowej (z domu Seinfeld) z dziećmi: Leja, Chaim, Chaja i Nesia z Sołotwina.Wypis z metryk urodzeń.

Date of item:

from: 
1920
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.147

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.30
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Kanady Marji Haberowej z Krzywiec.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.148

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.31
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Zaharji Haberowi z Grabowca.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.149

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.32
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Pesie Haberowej f. Hoffman z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.150

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.33
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Leje Hackerowej z Łyscia.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.152

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.34
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Austrii Sarze Hallerowej z Łyscia.Paszport i świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.154

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.35
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Austrii Racheli i Majerowi Haller z Sołotwina.Świadectwa kwalifikacyjne.Paszport Geo August Kaufmann z Sołotwina (1926)

Date of item:

from: 
1926
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.155-157

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.36
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Rumunii Jakubowi Halpernowi z Dźwiniacza.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.159

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.37
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Józefowi Mechlowi Halpernowi z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.160

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.38
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Argentyny Scheindle i Chajmowi Halpern z Bohorodczan.Świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
28
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.161, 162

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.39
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Marguli Halpern z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.163

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.40
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Argentyny Dawidowi Halpernowi z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1929
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.164

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.41
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Rumunii Sarze Haller z Łyscia.Paszport (1922)

Date of item:

from: 
1929
Size: 
13
Language: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.165

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.42
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Argentyny Józefowi Chajmowi Halpernowi z Bohorodczan.Paszport i świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.166

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.43
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Czechosłowacji Mosesowi Hanu r. Schnier z HłebowkiŚwiadectwa urodzenia i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.167

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.44
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Beile Hass z BohorodczanŚwiadectwo urodzenia.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.172

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.45
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Jugosławii Rebeki Hausler f. Silber z HorocholinaŚwiadectwa urodzenia i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.176

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.46
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Austrii Nuchimowi Hellesowi z SołotwinaŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
11
Language: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.179

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.47
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Leje z Frohlichów Helfgot z Sołotwina.Świadectwo urodzenia.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.180

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.48
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Mosesowi Königsbergowi z ŁysciaŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.181

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.49
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Anglii Rosie Hönigsberg z Bohorodczan

Date of item:

from: 
1920
Size: 
8
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.182