Advanced search

All items in the Database

Lista płatników składki gminy wyznaniowej żydow...

CAHJP Code: 
HM3/720.14
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Lista płatników składki gminy wyznaniowej żydowskiej w Zabłotowie na r. 1939.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.129

Dot. prośb członków gminy żydowskiej w Śniatyn...

CAHJP Code: 
HM3/720.15
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Dot. prośb członków gminy żydowskiej w Śniatynie o obniżkę podatków na rzecz gminy.Okólnik Urządu woiewódzkiego Stanisławowskiego dot. wypłaty pensii rabinom i podrabinom.W sprawie wyborów zarządu gminy zydowskiej w Śniatynie. Wykazy cłonków komisji wyborczej i wybranych członków zarządu.W sprawie zatwierdzenia budżetu gminy żydowskiej w Zabłotowie.

Date of item:

from: 
1938
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.134

Anordnung der Minister des Innern über Beobacht...

CAHJP Code: 
HM3/720/16
Collection name: 
C. k. Starostwo Powiatowe w Peczeniżynie
Original name: 

Anordnung der Minister des Innern über Beobachtung fü Tätigkeit der zionistischen Organisationen in Galizien

Date of item:

from: 
1916
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.10, оп.1, д.25

Protest der jüdischen Gemeinde in Wien wider an...

CAHJP Code: 
HM3/720.17
Collection name: 
C. k. Starostwo Powiatowe w Peczeniżynie
Original name: 

Protest der jüdischen Gemeinde in Wien wider antisemitischen Kundgebungen in Österreich

Date of item:

from: 
1918
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.10, оп.1, д.50

W sprawie spostrzeszenią za działalnością Bundu...

CAHJP Code: 
HM3/720.18
Collection name: 
C. k. Starostwo Powiatowe w Peczeniżynie
Original name: 

W sprawie spostrzeszenią za działalnością Bundu i innych partii na terenie starostwa Peczeniżeńskiego.

Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.11, оп.1, д.5

Wykazy członków Żydowskiego Komitetu Rozdzielcz...

CAHJP Code: 
HM3/720.19
Collection name: 
C. k. Starostwo Powiatowe w Peczeniżynie
Original name: 

Wykazy członków Żydowskiego Komitetu Rozdzielczego (Jont) w Jabłonowie i Peczeniżynie.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.11, оп.1, д.12

Informacja Zarządu Wojewódzkiego Stanislawowski...

CAHJP Code: 
HM3/720.20
Collection name: 
C. k. Starostwo Powiatowe w Peczeniżynie
Original name: 

Informacja Zarządu Wojewódzkiego Stanislawowskiego dot. partij Poalej Syjion Lewica z wykazem liderzy partii Poalej Syjion Lewica i Prawica, oraz sprawozdania dot. działalności Poalej Syjion Lewica w Peczeniżynie.

Date of item:

from: 
1924
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.11, оп.1, д.40

Dot. ukraińskich partii politycznych w Polsce.(...

CAHJP Code: 
HM3/720.21
Collection name: 
C. k. Starostwo Powiatowe w Peczeniżynie
Original name: 

Dot. ukraińskich partii politycznych w Polsce.(nie dotyczę się histotji Żydów)

Date of item:

from: 
1925
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.11, оп.1, д.42

Okólniki MSW i Rządu Województwa Stanisławowski...

CAHJP Code: 
HM3/720.22
Collection name: 
C. k. Starostwo Powiatowe w Peczeniżynie
Original name: 

Okólniki MSW i Rządu Województwa Stanisławowskiego dot. ruchu syjonistycznego w Polsce, oraz sprawozdanie komendy policji dot. działalności syjonistów-rewizionisów w Peczeniżynie.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.11, оп.1, д.522

Сведения по Городенковскому уезду о:- фабрика...

CAHJP Code: 
HM3/720.23
Collection name: 
Комиссар Городенковского уезда
Original name: 

Сведения по Городенковскому уезду о:- фабриках, заводах, винокурнях, торговых и промышленных предприятий, соляных и нефтяных промыслах с указанием владельцев;- расквартировании войск, управлений и учреждений;- количестве хлеба и продуктов в имениях, с указанием владельцев;- количестве жителей, роде занятий, количестве нуждающихся, посевных площадей и др. по волостям.

Date of item:

from: 
1916
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.15, оп.1, д.36

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego Is...

CAHJP Code: 
HM3/720.24
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego Israelowi Arbeitowi z Dźwiniacza.Paszport.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.33

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.25
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na stały wyjazd do Ameryki Saulowie Aronowi Akselowie f. Thalerowie z BohorodczanPaszport.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
24
Language: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.35

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.26
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na stały wyjazd do Ameryki Isaakowi Eisigowi Achselowi f. Thalerowie z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
14
Language: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.36

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.27
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na stały wyjazd do Ameryki Hudye Bandel z córką Chają z m-ka Zarzecze

Date of item:

from: 
1925
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.54

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego wy...

CAHJP Code: 
HM3/720.28
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego wyjazd do Austrii i Czechosłowacji Wolfowi Baronowi z Łyscia StaregoPaszport

Date of item:

from: 
1929
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.55

W sprawie udziełenia bezpłatnych paszportów emi...

CAHJP Code: 
HM3/720.29
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia bezpłatnych paszportów emigracyjnych na wyjazd do Stanów Zjednoczonych Lei Stein false Baumgarten z synem Abrahamem i córką Riwką z ŁysciaŚwiadectwa urodzin i kwlifikacyjne Abrahama Steina f. Baumgartena.Świadectwo kwalifikacyjne Riwki Stein f. Baumgarten.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.58

W sprawie udziełeń paszportów zagranicznych na ...

CAHJP Code: 
HM3/720.30
Original name: 

W sprawie udziełeń paszportów zagranicznych na wyjazd do Czechosłowacji (1922) i Argentyny (1926) Abrahamowi Mosesowi Beglaubterowi oraz do Czechosłowacji Pinkusowi Beglaubterowi z Hłebowki.Poświadczenia metrykalne i swiadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
6
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.59-61

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.31
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Etli Małki Berner false Hubschman z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
21
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.63

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.32
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady Mosesowi Jakobowi Bitkowerowi z Krzywiec.Świadectwa urodzenia i kwalifikacyjne

Date of item:

from: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.60

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.33
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Czechosłowacji Izakowi Blumensteinowi z Łyscia.Świadectwa urodzenia i kwalifikacyjne. Paszport.

Date of item:

from: 
1920
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.60, 61

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.34
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady Basi (Berty) Brautmanowej f. Steuer z DźwiniaczaŚwiadectwa urodzenia i kwalifikacyjne. Paszport.

Date of item:

from: 
1924
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1,дд.97, 98

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.35
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Heni Breger f. Rosiner z ŁysciaŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.99

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.36
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Abowi Brucowi z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.101

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.37
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Rywki Burg ze Staruni.

Date of item:

from: 
1920
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.102

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/720.38
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Antoniemu Burghardowi z żoną i synem z Grabowca.Świadecta kwalifikacyne

Date of item:

from: 
1923
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.103