Advanced search

All items in the Database

"Sprawozdania sytuacijne starostw powiatowych w...

CAHJP Code: 
HM3/719.08
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdania sytuacijne starostw powiatowych woj. stanisławowskiego z ruchu zawodowego, społeczno- politycznego i emigracyjnego" na terenie powiatów: Bohorodczany, Dolina, Horodenka, Rohatyn za czas maj-czerwiec 1922 r.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
23
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.70-a

Sprawozdania Okręgowej Komendy Policji państwow...

CAHJP Code: 
HM3/719.09
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania Okręgowej Komendy Policji państwowej w Stanisławowie: - zgromadzeń ludności żydowskiej dot. otwarcia hebrajskiego uniwersytetu w Jerozolimie (referował poseł na Sejm Dr. Abraham Insler); - zebrania sprawozdawcze posła na Sejm Dr. Abrahama Inslera w Kołomyii, Dolinie; - zgromadzeń ludności żydowskiej z inicjatywy partii "Hitachdut" (referował poseł na Sejm Zwi Heller ze Lwowa), emigracji do Palestyny i polityki w syjonizmie oraz XIV Kongres syjonistyczny w Staniaławowie; - zgromadzenie Komitetu wyborczego zjednoczonych robotników i urzedników żydowskich w Stryju;- zebranie sprawozdawcze posła na Sejm Dr. Emilia Sommersteina w Turce.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.294

Przegląd MSW prasy narodowosciowej: ruskiej, ro...

CAHJP Code: 
HM3/719.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Przegląd MSW prasy narodowosciowej: ruskiej, rosyjskiej, niemieckiej, żydowskiej /"Wilner Tog" (bezpart. demokr.), "Nasz Przegłąd" (syjonist.), "Hajnt"(syjonist.), "Wołyner Woch" (syjonist.), "Naje Folkscajtung" (Bund), "Moment" (bezpart. nacjon), "Chwila" (syjonist.), "Folk un Land" (Hitachdut), "Handelscajtung" (bezpart.), "Wiadomości codzienne" (syjonist.), "Nowy dziennik" (syjonist.), "Neue Arbaiter Welt" (Poalej Syjon Lewica), "Jidiszer emigrant", "Jud" (ortodoks.), "Lodzer Tageblat" (syjonist.), "Der Jidiszer Weg" (ortodoks., Kraków), "Poleser Stimme" (bezp.), "Di Woch" (ortodoks.), "Warszawer Express" (bezp.), "Wolyner Leben" (syjonist.), /i białoruskiej w sprawach zagranicznych, narodowosciowych i stosunku do rządu, życia politycznego, ruchu kulturalnego. Wykaz nowych czasopism: - In Szpan. Wilno. Miesięcznik społeczno-literacki. Red. odpow. Solomon Rosen;- Der Jidiszer Emigrant. Warszawa. Wyd. red. Abram Miller;- Der Morgen. Stanisławów. Pismo kommunistyczne. Wyd. red. Dawid Wejtzner;- Keren Kajemet leIsrael. Warszawa. Dwutygodnik poświęcony "sprawom żiemi dla Żydów w Palestynie oraz sprawom funduszów sijonistycznych". Wyd. red. Salomon Seideman;- Bicher Najer. Warszawa. Miesięcznik bibliograficzny, poświęcony ksieżkom żydowskim. Wyd. "Kultur-Liga". red. Nusym Baumgarten;

Date of item:

from: 
1926
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.399

Przegląd MSW prasy narodowosciowej: ruskiej, ro...

CAHJP Code: 
HM3/719.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Przegląd MSW prasy narodowosciowej: ruskiej, rosyjskiej, niemieckiej, żydowskiej /"Wilner Tog" (bezpart. demokr.), "Nasz Przegłąd" (syjonist.), "Hajnt"(syjonist.), "Naje Folkscajtung" (Bund), "Moment" (bezpart. nacjon), "Chwila" (syjonist.), "Folk un Land" (Hitachdut), "Nowy dziennik" (syjonist.), "Jud" (ortodoks.), "Lodzer Tageblat" (syjonist.), "Der Morgen", "Cajt", "Hacefira" /w sprawach zagranicznych, narodowosciowych i stosunku do rządu, życia politycznego, ruchu kulturalnego.

Date of item:

from: 
1927
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.476

Dot. przebycia z Berlina do Lwowa i Kołomyji w...

CAHJP Code: 
HM3/719.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Dot. przebycia z Berlina do Lwowa i Kołomyji wydawcy "Ukrainischer Verlag GMBH" w Berlinie i właściciela księgarni i biblioteki w Kołomyji Jakóba Orensteina, oraz sprawozdania i protokoły o jego antypaństwowej działalnosci.

Date of item:

from: 
1924
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.245

Sprawozdania dot. działalności partii "Poalej S...

CAHJP Code: 
HM3/719.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania dot. działalności partii "Poalej Syjon" w miejscowościach: Stryj, Stanisławów, Śniatyn, Lwów (zjazd konferencyjny)Sprawozdanie powiatowej komendy policji państwowej w Stanisławowie dot. żydowskich partii politycznych na terenie pow. stanisławowskiegoWykaz składów komitetów: Stryj, StanisławówWykaz delegatów zjazdu ze Śniatyna

Date of item:

from: 
1925
Size: 
40
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.361

Dot. agitacii i wystepień antyżydowskich przez...

CAHJP Code: 
HM3/719.14
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Dot. agitacii i wystepień antyżydowskich przez Ukraińców, oraz partii i stowarzyszeń ukraińskich w powiatach: Stanisławów, Rohatyn, Kałusz, Kołmyja, Horodenka, Stryj, Żydaczów, Dolina, Tłumacz, Nadwórna, Kosów

Date of item:

from: 
1932
Size: 
31
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.883

Okólniki, rozporządzenia i inne materiały rózny...

CAHJP Code: 
HM3/719.15
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Okólniki, rozporządzenia i inne materiały róznych ministerstw i Urządu wojewódzkiego w Stanisławowie w róznych sprawach gospodarczych, finansowych, prawnych i innych.Pomiędzy innym w sprawie:- o potwierdzanie przekazów czekowych i dekłaracji żydowskich inwalidów i wdow;- zarządzania wyborów do gmin wyznaniowych zydowskich;- zezwolenie Towarzystwu Opieki nad Sierotami Żydowskiemi Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na zorganizowanie "Tygodnią Sieroty".

Date of item:

from: 
1928
Size: 
357
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 2, д.205

Okólniki:- MSW dot. "rowadzenia izraelickich me...

CAHJP Code: 
HM3/719.16
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Okólniki:- MSW dot. "rowadzenia izraelickich metryk urodzin, zaślubin i śmierci";- Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dot. "przymusowego ściagania składek i opłat na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich"; wyborów rabinów i podrabinów;- Urzadu wojewódzkiego dot. "wyborów organów zarządzających gminami wyznaniowemi żydowskiemi".

Date of item:

from: 
1932
Size: 
19
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 2, д.385

Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświ...

CAHJP Code: 
HM3/719.17
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Urządu wojewódzkiego dot. trybu przeprowadzenia wyborów zarządów gmin żydowskich; o taksach od uboju rytualnego i inne.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
32
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 2, д.417

W sprawie zapomogą materialną Towarzystwu Opiek...

CAHJP Code: 
HM3/719.18
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie zapomogą materialną Towarzystwu Opieki nad osierociałą młodziezą żydowską w Kutach.Statut Towarzystwa.

Date of item:

from: 
1923
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 4, д.53

W sprawie nadania subwencii dla żydowskich kas ...

CAHJP Code: 
HM3/719.19
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie nadania subwencii dla żydowskich kas pożyczek bezprocentowych na terenie woj. stanisławowskiego, oraz sprawozdania stowarzyszeń "Gmilath-Chesed" w miejscowościach: Bolechów, Bursztyn, Śniatyn, Tyśmienica, Zabłotów, Knihynicze, Halicz .Statut Stowarzyszenia dobroczynnego "Gmilath-Chesed".Wyazy pożyczkobiórców w Śniatynie, Rohatynie

Date of item:

from: 
1930
Size: 
124
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 4, д.183

Statut i plan budowli szpitala żydowskiego w Ko...

CAHJP Code: 
HM3/720.01
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Statut i plan budowli szpitala żydowskiego w Kołomyji

Date of item:

from: 
1923
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.5, д.53

W sprawie wydania pozwolenia na budownictwo szp...

CAHJP Code: 
HM3/720.02
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie wydania pozwolenia na budownictwo szpitala żydowskiego w Bolechowie z przyłożeniem planu budowy.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.5, д.177

Dot. zatwierdzenia budżetów na lata 1932 i 1934...

CAHJP Code: 
HM3/720.03
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Dot. zatwierdzenia budżetów na lata 1932 i 1934 gminy wyznaniowej żydowskiej w Rożniatowie. Budzety na lata 1932-1934.Lista płatników składki gminy żydowskiej w Rożniatowie na lata 1932, 1935

Date of item:

from: 
1932
Size: 
90
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.7, д.1114

Dot. otwarcia przez Zarząd Żydowskiego Towarzys...

CAHJP Code: 
HM3/720.04
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Dot. otwarcia przez Zarząd Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie kursów języka hebrajskiego w różnych miejscowościach Małopolski z wykazem imion mężów zaufania Towarzystwa.Statut Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie.Rozporządzenie Urządu województwa Stanisławowskiego o zabronie otwarcia kursów języka hebrajskiego, oraz sprawozdanie starostwa w Śniatynie dot. przywatnych szkół z hebrajskim językiem nauczania w Śniatynie i Zabłotowie.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.11

Okólniki Urządu województwa Stanisławowskiego d...

CAHJP Code: 
HM3/720.05
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Okólniki Urządu województwa Stanisławowskiego dot. przeprowadzenia wyborów do zarządów, rabinów i podrabinów w żydowskich gminach wyznaniowych i lustracji gospodarki zarządów gmin wyznaniowych żydowskich w woj. stanisławowskim."Zestawienie liczbowe o składzie zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej w Zabłotowie i "kwestionariuszy sprawozdawczy z wyborów członków zarządów" w gminach żydowskich Zabłotowie i Śniatynie

Date of item:

from: 
1928
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.50

Karty rejestracyjne z zdjęciami cudzoziemców-Ży...

CAHJP Code: 
HM3/720.06
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Karty rejestracyjne z zdjęciami cudzoziemców-Żydów w Śniatynie

Date of item:

from: 
1929
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.63

Okólniki MWRiOP i Urządu Wojewódzkiego Stanisła...

CAHJP Code: 
HM3/720.07
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Okólniki MWRiOP i Urządu Wojewódzkiego Stanisławskiego dot.:- granic terrytorialnych gmin wyznaniowych żydowskich;- uporządkowania stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich;- uregulowania prawa wyborczego dla wyborów organów zarządu w gminach;- zatwierdzenia budżetów;- Związku Rabinów Rzeczypospolitej Polskiej;- prywatnych szkół religijnych;- urządzanie "eryfów";- egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na rabinów i podrabinów;- "Dziennik urzędowy MWRiOP", №2 (234), 1931;- wyborów rabinów;- przemusowe ściąganie składek i opłat na rzecz gmin;- taksa od uboju rytualnego;

Date of item:

from: 
1928
Size: 
105
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.61

"Indeks i duplikat Księgi urodzin izraelickiego...

CAHJP Code: 
HM3/720.08
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

"Indeks i duplikat Księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego" w Śniatynie na r. 1937.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.102

"Indeks i duplikat Księgi zaślubin izraelickie...

CAHJP Code: 
HM3/720.09
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

"Indeks i duplikat Księgi zaślubin izraelickiego okręgu metrykalnego" w Zabłotowie na r. 1937.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.103

"Indeks i duplikat Księgi zmarłych izraelickieg...

CAHJP Code: 
HM3/720.10
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

"Indeks i duplikat Księgi zmarłych izraelickiego okręgu metrykalnego" w Zabłotowie na r. 1937.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.104

Dot. zgromadzenia komitetu wyborczego "Bundu" d...

CAHJP Code: 
HM3/720.11
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Dot. zgromadzenia komitetu wyborczego "Bundu" do wyborów w gminie wyznaniowej żydowskiej w Śniatynie i delegatów do XXI syjonistycznego Kongresu; zebrań publicznych dla przesłuchania referatów: w Śniatynie - Dr. Cwi Hellera, delegata z Palestyny, Adolfa Liebeskinda, delegata Centrali Stowarzyszenia "Akiba" z Warszawy; w Zabłotowie - delegata Centrali "Keren Kaemet" ze Lwowa Finkla

Date of item:

from: 
1938
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.111

W sprawie zatwierdzenia budżetu na r. 1938 gmin...

CAHJP Code: 
HM3/720.12
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia budżetu na r. 1938 gmin żydowskich w Śniatynie i Zabłotowie.Budżet i lista płatników składki w Zabłotowie na r. 1938.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
73
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.116

"Protokół lustracji gospodarki zarządu gminy wy...

CAHJP Code: 
HM3/720.13
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

"Protokół lustracji gospodarki zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej w Zabłotowie.Budżet.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.125