Advanced search

All items in the Database

Memorjal Stanisławowskiego komitetu ratunkowego...

CAHJP Code: 
HM3/1083.11
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Memorjal Stanisławowskiego komitetu ratunkowego do "Żydowskiego Towarzystwa kolonizacyjnego" w Paryżu w sprawie dołączenia młodzieży żydowskiej do zawodu rolniczego, z wiadomościami statystycznemi o iłości robotnicow rolniczych wsród Żydów w miastach Galicji Wschodniej.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
18
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.27

Memorjal Sekcji technicznej Żydowskiego komitet...

CAHJP Code: 
HM3/1083.12
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Memorjal Sekcji technicznej Żydowskiego komitetu ratunkowego w sprawie nadania subwencji dla Centrali warsztatów i kursów rękodzielniczych we Lwowie i na Galicji Wschodniej.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.28

Gesuch der Organisation ŻKR in Lemberg an den J...

CAHJP Code: 
HM3/1083.13
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Gesuch der Organisation ŻKR in Lemberg an den Joint, ihnen finanzielle Unterstützung für den Bau einer Berufsschule für jüdische Jugendliche zu geben

Date of item:

from: 
1923
Size: 
8
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.29

W sprawie zwrocenia ZKR we Lwowie do ludności ż...

CAHJP Code: 
HM3/1083.14
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

W sprawie zwrocenia ZKR we Lwowie do ludności żydowskiej ofiarowac na pomoc Żydom poszkodowanym podczas pogromów.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.30

Propozycji od Sekcji pracy konstruktywnej ZKR w...

CAHJP Code: 
HM3/1083.15
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Propozycji od Sekcji pracy konstruktywnej ZKR w sprawie odbudowy zniszczonego podczas wojny światowej rzemieślnictwa żydowskiego przez popieranie kooperatywów rzemieślniczych i zakładanie bursy dla nauczania rzemiośłom uczniów i uczenic żydowskich.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.31

Korespondencja ŻKR we Lwowie z Biurem dla uchod...

CAHJP Code: 
HM3/1083.16
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Korespondencja ŻKR we Lwowie z Biurem dla uchodżców Dyrekcji Lwowskiej Policji, dotycząca przyznania uchodżcom zasilku uchodżcego. Zawierają podania na legalizacje co jednego uchodżca i jego rodziny.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
106
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.37

Joint im Distrikt Ost-Galizien Bericht von Dr....

CAHJP Code: 
HM3/1083.17
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Joint im Distrikt Ost-Galizien Bericht von Dr.Senator über seine Reise in die Städte Stryj, Drohobycz, Borysław, Sambor, Stary Sambor, Złoczów, Tarnopol, Zbaraż, Białozórka, Podwołoczyska, Husiatyn, Skałat, Kopyczyńce, Skała und Czortków. Zwek seiner Reise war, in finanzelle Hilfe zu leisten, Arbeitsmöglichkeiten zu suchen und ein genaues Bild über die Emigration und den Umfang des Flüchtlingsproblems zu erhalten.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
6
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.38

Sprawozdanie z działalności Wydziału odbudowy J...

CAHJP Code: 
HM3/1084.01
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Sprawozdanie z działalności Wydziału odbudowy Jointu w Galicji Wschodniej, przygotowane do Konferencyj okręgówej i okręgów wschodnio-europejskich dla rozważenia spraw, związanych z odbudową gospodarczą i powzięcia uchwał o przeznaczonych na ten cel funduszów.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.39

איבערשרייבן צווישן דזשוינט און קאפעראטיוון בא...

CAHJP Code: 
HM3/1084.03
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

איבערשרייבן צווישן דזשוינט און קאפעראטיוון באנק אין ווארשע וועגן אנגעבן דער קרעדיט פאר די יידישע סוחרים פון שטעט מיר און קאסאוו.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.42

Statut Stowarzyszenia "Gmiłath Chesed" na Znies...

CAHJP Code: 
HM3/1084.04
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Statut Stowarzyszenia "Gmiłath Chesed" na Zniesieniu.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.59

פראטאקאל פון די דריטע קרייז-קאנפערענץ פון "גמ...

CAHJP Code: 
HM3/1084.05
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

פראטאקאל פון די דריטע קרייז-קאנפערענץ פון "גמילת-חסדים"-קאסען, וועלכע איז פאראן אין סטרי (24.03.1929). דער פראטאקאל האט מען געשיקט צו דער פארוואלטונג פון דזשוינט אין ווארשע.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.60

1. Statut Żydowskiego komitetu ratunkowego w Ko...

CAHJP Code: 
HM3/1084.06
Original name: 

1. Statut Żydowskiego komitetu ratunkowego w Kołomyji.2. Regulamin Funduszu zapomogowego "Gmiłath Chesed" przy Związku kupców żydowskich w Kolomyji.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.82

Tabela poglądowa działalności komitetów ratunko...

CAHJP Code: 
HM3/1084.07
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Tabela poglądowa działalności komitetów ratunkowych na prowincji (Galicja Wschodnia).

Date of item:

from: 
1926
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.83

Zestawienie statystyczne, dotyczące Gmin żydows...

CAHJP Code: 
HM3/1084.08
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Zestawienie statystyczne, dotyczące Gmin żydowskich w miastach i miasteczkach Galicji Wschodniej, z wiadomościami o iłości ludności żydowskiej przed i po wojne swiatowej, o stanie zakładów i instytucyj dobroczynnych Gmin żydowskich po rozruchach wojennych.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.84

Kwiestjonarjuszy ŻKR, dotyczący ostatnich wypad...

CAHJP Code: 
HM3/1084.09
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Kwiestjonarjuszy ŻKR, dotyczący ostatnich wypadków wojennych względem strat poniesionych przez ludnośc żydowską i jej najpilniejsze potrzeby w miasteczkach: Bóbrka, Bołszowce, Borszczów, Brody, Busk, Buczacz, Wielkie Oczy, Winniki, Wiśniowczyk, Gliniany, Dolina, Zawałów, Zaleszczyki, Gołogory, Złotniki, Korolówka, Krzywcza, Skole, Leszniów, Mielnica, Mikołajow, Mikulince, Monasterzyska, Nawarja, Pomorzany, Sasów, Skałat, Stojanów, Sokołów, Strzyłki, Strusów, Suchostaw, Tłuste, Ułaszkowce, Szczerzec, Uścieczko, Janów, Jagelnica, Jazłowiec.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
79
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.85

Kwestyonarjuszy w sprawie odbudowy gospodarczej...

CAHJP Code: 
HM3/1084.10
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Kwestyonarjuszy w sprawie odbudowy gospodarczej Wydziału samopomocy kredytowej i gospodarczej ŻKR, dotyczace stanu kupiectwa i rzemieślnictwa żydowskiego po rozruchach wojennych i możnośći ich odbudowy w miastach: Barysz, Brzeżany, Brzozdowce, Budzanów, Bukaczowce, Busk, Wielkie Oczy, Witków Nowy, Gwożdziec, Gliniany, Dunajów, Jaworów, Żółkiew, Zabłotów, Kołomyja, Korolówka, Mikulince, Obertyn, Jezierzany, Tanopol, Tyśmienica, Turka, Uście Zielone, Chodorów, Chocimierz i Jaryczów.Zawierają wykazy kupców i rzemieślnikow żydowskich w Wielkich Oczach, Żurawno, Korolówce, Tyśmienice, Jaworowie.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
75
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.86

סטאטיסטישע אנגאבן פון הילפסקאמיטעט פאר יידישע...

CAHJP Code: 
HM3/1084.11
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

סטאטיסטישע אנגאבן פון הילפסקאמיטעט פאר יידישע עמיגראנטן אין פשעמישל וועגן די צאל און באוועגונג פון די היימלאזע פליטים און רעעמיגראטן, מיט די נעמען פון אוקראינישע שטעט פונוואנען זיינען זיי געקומען, און אין וועלכע לענדער זיי וועלן פארן. אין דעם עניין זיינען פאראן די אנגאבן וועגן פאך - באשטאנד פון היימסלאזע פליטים און די ליסטע פון עמיגראנטן וועלכע זיינען באקומען די שפייז-פראדוקטן.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.87

Kwiestjonarjuszy, dotyczące ostatnich wypadków ...

CAHJP Code: 
HM3/1084.12
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Kwiestjonarjuszy, dotyczące ostatnich wypadków wojennych i protokoły świadectw z komitetów miejscowych ŻKR o rozruchach, rabunkach, aresztach i zbrodni, uczynionych Żydom przez wojsko polskie i ukrainskie w miastach: Brody, Rawa Ruska, Przemyśliany, Sokołow, Sołotwino, Bóbrka, Sądowa Wisznia, Stanisaławów, Tłumacz, Bołszowce, Halicz, Marjampol, Lwów, Stojanów, Rożnów, Gwożdziec, Ottynia, Tyśmienica, Wojniłów, Kałusz, Uście Zielone, Bohorodczany, Nadwórna, Obertyn, Czernelica, Toporów, z dołączeniem wykazów rannych i zabitych.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
144
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.88

Wykaz biednej ludności żydowskiej w Bóbrce, któ...

CAHJP Code: 
HM3/1084
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Wykaz biednej ludności żydowskiej w Bóbrce, której wypłacono zasiłki przez Komitet zapomogowy żydowski.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.89

Protokół z posiedzeńia Komitetu ratunkowego w B...

CAHJP Code: 
HM3/1084.14
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Protokół z posiedzeńia Komitetu ratunkowego w Bolechowie i w sprawach pomocy biednej ludności żydowskiej Bolechowa z dołączenie wykazu członków Komitetu.Protokoły z posiedzenia ludności żydowskiej w Bołszowcach w sprawie zawiązania kasy "Gmilath Chesed" celem pomocy tutejszym kupcom i rzemieślnikom, z dołączeniem wykazu członków tej kasy i osób, otrzymających pozyczki.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.90

Protokoły z posiedzeń przedstawicieli różnych P...

CAHJP Code: 
HM3/1084.15
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Protokoły z posiedzeń przedstawicieli różnych Partyj politycznych w Borysławiu w sprawie utworzenia miejscowego Żydowskiego komitetu ratunkowego z wykazem członków nowoobranego Komitetu i założenia lokalnej kasy "Gmilath Chesed" w lokalu "Jad Charucim". Zawierają powiedomienie i o założeniu w Borysławiu kooperatywy szewskiej "Samopomoc" przez partja "Poalej Zion".

Date of item:

from: 
1920
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.91

Protokoły z posiedzeń lokalnego ratunkowego kom...

CAHJP Code: 
HM3/1084.16
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Protokoły z posiedzeń lokalnego ratunkowego komitetu ku wspieraniu sierot i wdów żydowskich w Borszczowie w sprawie załozenia kuchni dla dożywienia dzieci żydowskich, z wykazem składu Komitetu ratunkowego i spisy urzedników żydowskich, pozbawionych chleba.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.92

Protokoły z posiedzeń członków Ratunkowego komi...

CAHJP Code: 
HM3/1084.17
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Protokoły z posiedzeń członków Ratunkowego komitetu w Busku w sprawie nesiena pomocy ubogim, wdowom i sierotom żydowskim, dostarczania biednym przez Joint przedmiotów sanitarji, mąki paschalnej, założenia kuchni dla dzieci, rozdziału subwencyj, otrzymanych ze Lwowa, wsród ludności żydowskiej Busku ze spisami otrzymających. W sprawie wykaz członków Komitetu ratunkowego w Busku.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
103
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.93

Der Brief von Dr. Werner Senator an das Judisch...

CAHJP Code: 
HM3/1084.02
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Der Brief von Dr. Werner Senator an das Judische Rattungs Komitee in Lemberg zur Frage der galizischen Repatrianten.

Date of item:

from: 
1914
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.41

Wahl-akten mit Wahlerlisten und Statuten (1899)...

CAHJP Code: 
HM3/1084.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Wahl-akten mit Wahlerlisten und Statuten (1899) der Israelitische Kultus-Gemeinde in Staedte Biala-Lipnik. Tom-I.

Date of item:

from: 
1899
Size: 
280
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15368