Advanced search

All items in the Database

W sprawie udzielenia subwencji na prowadzenie r...

CAHJP Code: 
HM3/897.17
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie udzielenia subwencji na prowadzenie remontu i rekonstrukcji w gmachu szkolnym Towarzystwa warsztatów rękodzielniczych dla dziewczęt żydowskich we Lwowie i na zakupy warsztatów kilimowych i tkackich z odpowiednym narzędziem.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
44
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1552

Sprawozdania o wycieczkach wakacyjnych, zabawac...

CAHJP Code: 
HM3/897.18
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania o wycieczkach wakacyjnych, zabawach taniecznych i z opieki absolwentek Szkoły żeńskiej zawodowej Towarzystwa warsztatów rękodzielniczych dla dziewczęt żydowskich we Lwowie. Zawierają materiały odmowy zatrudnienia w warsztatach rzemieślniczych czeladniczek z powodu, ze są absolwentkami szkół zawodowych.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1553

W sprawie zatwierdzenia statutu i nadania konce...

CAHJP Code: 
HM3/897.19
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu i nadania koncesji na Szkołę handlowo-przemysłową dla dziewczęt żydowskich, założoną przez Kuratorium Fundacji dobroczynnych imenia Ozyasza Gotthelfa w Samborze.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
52
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1613

Sprawozdania z wizytacji przez inspektorów Kura...

CAHJP Code: 
HM3/897.20
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z wizytacji przez inspektorów Kuratorii żydowskiej Szkoły zawodowej żeńskiej imenia Gotthelfa w Samborze z lat: 1926, 1930-1932, 1934, 1937.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1614

Protokoły posiedzeń Rady pedagogicznej i konfer...

CAHJP Code: 
HM3/897.21
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Protokoły posiedzeń Rady pedagogicznej i konferencji grona nauczycielskiego Żydowskiej prywatnej szkoły żeńskiej zawodowej w Stanisławowie. Zawierają wykaz nauczycieli nieobiecnych w 1-j połowie roku szkolnego 1930-31.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
22
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1619

Formularze statystyczne, wykazy cyfrowe, prośby...

CAHJP Code: 
HM3/898.01
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Formularze statystyczne, wykazy cyfrowe, prośby o udzielenie subwencji, sprawozdania z wizytacji przez inspektorów i inne dokumenty Żydowskiej średniej Szkoły zawodowej żeńskiej Związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wsród Żydów "WUZET". Zawierają lista grona nauczycielskiego.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
76
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1620

Sprawozdania z egzaminów końcowych i na czeladn...

CAHJP Code: 
HM3/898.02
Collection name: 
Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

Sprawozdania z egzaminów końcowych i na czeladników, odbytych w Żydowskiej średniej Szkolie zawodowej żeńskiej Związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wśród Żydów "WUZET" w Stanisławowie. Zawierają lista grona nauczycielskiego z wykazem uczennic, dopuszczonych do egzaminów końcowych i czeladniczych.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1621

W sprawie udzielenia subwencji na dożywienie uc...

CAHJP Code: 
HM3/898.03
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie udzielenia subwencji na dożywienie uczniów w Internacie chałucowym, pracujących w warsztatach ślusarskich Towarzystwa "Ha-sołejł" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
33
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1681

W sprawie zezwolenia na otwarcie w Stanisławowi...

CAHJP Code: 
HM3/898.04
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie zezwolenia na otwarcie w Stanisławowie Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej przy Związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wśród Żydów. Zawiera plan poziomy gmachu warsztatów ślusarsko-mechanicznych "WUZET" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1682

Statuty: 1. Związku dla szerzenia wykształcenia...

CAHJP Code: 
HM3/898.05
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Statuty: 1. Związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wśród Żydów w Małopolsce ("WUZET"), z nazwiskami członków zarządu filii w Stanisławowie;2. Prywatnej szkoły rzemieślniczo-przemysłowej związku "WUZET" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
17
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1683

Program nauczania i prac warsztatowych dla uczn...

CAHJP Code: 
HM3/898.06
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Program nauczania i prac warsztatowych dla uczniów Prywatnej szkoły rzemieślniczo-przemysłowej Związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wśród Żydów "WUZET" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
74
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1684

Statystyka szkolnictwa zawodowego Prywatnej szk...

CAHJP Code: 
HM3/898.07
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Statystyka szkolnictwa zawodowego Prywatnej szkoły rzemieślniczo-przemysłowej Związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wśród Żydów "WUZET" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
6
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1685

Sprawozdania z wizytacji przez inspektorów Szko...

CAHJP Code: 
HM3/898.08
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z wizytacji przez inspektorów Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej Związku "WUZET" w Stanisławowie, przeprowadzone w latach 1934-35.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
28
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1686

Projekt nadbudowy piętra nad gmachiem Szkoły śl...

CAHJP Code: 
HM3/898.09
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Projekt nadbudowy piętra nad gmachiem Szkoły ślusarsko-mechanicznej Związku "WUZET" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1687

W sprawie udzielenia subwencji na zakupy maszyn...

CAHJP Code: 
HM3/898.10
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie udzielenia subwencji na zakupy maszyn i warsztatów, na wzniesienie pierwszego piętra w gmachu Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej dla wykształcenia młodzieży żydowskiej Związku "WUZET" w Stanisławowie przez Kuratorium i różne fundacje żydowskie.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
38
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1688

W sprawie otrzymania od Dyrekcii Kolej Państwow...

CAHJP Code: 
HM3/898.11
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie otrzymania od Dyrekcii Kolej Państwowych zniżek kolejowych dla uczniów z miast okolicznych Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej Związku "WUZET", dojeżdżających do Stanisławowa.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1689

Wykazy statystyczne i cyfrowe Szkoły rzemieślni...

CAHJP Code: 
HM3/898.12
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Wykazy statystyczne i cyfrowe Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej Towarzystwa Warsztatów rękodzielniczych dla młodzieży żydowskiej w Stryju.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1690

Sprawozdania z wizytacij przez reprezentantów K...

CAHJP Code: 
HM3898.13
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z wizytacij przez reprezentantów Kuratorii Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej Towarzystwa Warsztatów rękodzielniczych dla młodzieży żydowskiej w Stryju.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1691

W sprawie zatwierdzenia Benciona Szwergolda na ...

CAHJP Code: 
HM3/898.14
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia Benciona Szwergolda na stanowisko dyrektora i udzielenia zezwolenia dla nauczycieli Szkoły rzemieślniczo-przemysłowej Towarzystwa Warsztatów rękodzielniczych na nauczanie młodzieży żydowskiej w Stryju, i inne dokumenty, dotyczące działalności szkoły. Zawiera prośby o przyznanie szkolie rocznego przemysłowego zasiłku; wiadomości biograficzne dyrektora szkoły p. B. Szwergolda, i nazwiska grona nauczycielskiego.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1692

Sprawozdanie, związane z zakończeniem roku szko...

CAHJP Code: 
HM3/898.15
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdanie, związane z zakończeniem roku szkolnego i z powodu egzaminów koncowych i czeladniczych w Szkolie rzemieślniczo-przemysłowej Towarzystwa warsztatów rękodzielniczych dla młodzieży żydowskiej w Stryju.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1693

Sprawozdania statystyczne z wykazami nazwisk pe...

CAHJP Code: 
HM3/898.16
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania statystyczne z wykazami nazwisk personelu i grona nauczycielskiego Szkoły zawodowej Towarzystwa warsztatów rękodzielniczych dla dziewczęt żydowskich we Lwowie.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
59
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1704

Wyciągi z protokołów posiedzeń Rady pedagogiczn...

CAHJP Code: 
HM3/898.17
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Wyciągi z protokołów posiedzeń Rady pedagogicznej; Sprawozdanie wychowawcy klasy Szkoły dokształcającej rękodzielniczej żeńskiej żydowskiego Towarzystwa warsztatów rękodzielniczych we Lwowie. Zawierają nazwiska nauczycieli.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1705

Sprawozdania po wizytacjach przez reprezentantó...

CAHJP Code: 
HM3/898.18
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania po wizytacjach przez reprezentantów Kuratorii Szkoły dokształcającej rękodzielniczej żeńskiej żydowskiego Towarzystwa warsztatów rękodzielniczych we Lwowie. Zawierają załęczniki do zamknięcia rachunkowego, rozkłady zajęć, podział godzin i terminów egzaminów końcowego i czeladniczego z wykazem nazwisk grona nauczycielskiego.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
49
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1706

Sprawozdania roczne z działalności Szkoły zawod...

CAHJP Code: 
HM3/898.19
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania roczne z działalności Szkoły zawodowej Towarzystwa warsztatów rękodzielniczych dla młodzieży żydowskiej w Przemyślu; zawiera nazwiska nauczycieli, protokół konferencji końcowej

Date of item:

from: 
1931
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1713

W sprawie otwarcia Szkoły żeńskiej przysposobie...

CAHJP Code: 
HM3/898.20
Collection name: 
Kuratorium Lwowskiego okręgu szkolnego we Lwowie
Original name: 

W sprawie otwarcia Szkoły żeńskiej przysposobienia dziewiarskiego i kursów przemysłu dziewiarskiego przy Towarzystwie warsztatów rękodzielniczych dla młodzieży żydowskiej w Przemyślu z dołączeniem Statutów. Zawiera wiadomości biograficzne instruktorki dziewiarstwa w Przemyślu Simy Streiferowej i lista grona nauczycielskiego.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
41
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.179, оп.4, д.1988