Advanced search

All items in the Database

W sprawie mianowania na stanowisko rabina gminn...

CAHJP Code: 
HM3/655.13
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania na stanowisko rabina gminnego asessora rabinackiego Lejba Braude, zatrudnionego na czas słabości rabina Hirsza Ornsteina i po smierći rabina Izaka Etingera .

Date of item:

from: 
1882
Size: 
163
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2660

Dokumenty zarządu Gminy żydowskiej we Lwówie o ...

CAHJP Code: 
HM3/655.14
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty zarządu Gminy żydowskiej we Lwówie o działalności rabina Samuela Wolfa Gutmana: kierownictwo szkołą izraelicką miejską we Lwowie (im. A. Kohna); lista wyborców do Zarządu synagogi Postępowej; kazanie rabina S. Gutmana "Idż do ludu", wygłoszone w synagodze Postępowej (21.05.1903), i inne.

Date of item:

from: 
1893
Size: 
205
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2686

Korespondencja w sprawie uwolnienia od mytu pow...

CAHJP Code: 
HM3/590.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie uwolnienia od mytu powiatowego Dawida i Gerschoma Reiserów.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 23 304

W sprawie mianowania rabina z Gologor Aleksandr...

CAHJP Code: 
HM3/655.15
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania rabina z Gologor Aleksandra (Sendera Samuela) Halperna na stanowisko Szkolnika gminnego (Magida).

Date of item:

from: 
1864
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2687

W sprawie mianowania Izaka Halperna na stanowis...

CAHJP Code: 
HM3/655.16
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania Izaka Halperna na stanowisko starszego kantora w synagodze Postępowej we Lwowie.

Date of item:

from: 
1876
Size: 
78
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2689

Różne dokumenty kancelarii Rabinatu Lwowskiego,...

CAHJP Code: 
HM3/655.17
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Różne dokumenty kancelarii Rabinatu Lwowskiego, dotyczące działalności rabina kierunku ortodoksyjnego Izaka Ziffa: powiedomienie o zgonie rabina I. Ziffa, listy i telegramy współczucia od różnych gmin żydowskich.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
80
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2701

Korespondencja w sprawie kontraktu z Boruchem S...

CAHJP Code: 
HM3/591.01
Original name: 

Korespondencja w sprawie kontraktu z Boruchem Starkiem do wykonania budowli konserwacyjnych w Brzeżanach.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
23
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 23 642

W sprawie mianowania Jakóba Kleina na stanowisk...

CAHJP Code: 
HM3/655.18
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania Jakóba Kleina na stanowisko nauczyciela dla nauki religii mojżeszowej w Seminarium nauczycielskiem i w gimnazium IV miejskim.

Date of item:

from: 
1889
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2706

Dokumenty Zjazdu izraelickiego we Lwowie, dotyc...

CAHJP Code: 
HM3/655.19
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty Zjazdu izraelickiego we Lwowie, dotyczące działalności rabina Jecheskiela Caro. (See also HM3/656.2)

Date of item:

from: 
1901
Size: 
65
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2709

Korespondencja w sprawie założenia rury wodocią...

CAHJP Code: 
HM3/591.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia rury wodociągowej przez gościniec podolski w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 23 706

Różne dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwo...

CAHJP Code: 
HM3/655.20
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Różne dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące działalności kantora synagogi Postępowej Eliasza Körnera.

Date of item:

from: 
1889
Size: 
100
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2714

Korespondencja w sprawie stowarzyszenia dobrocz...

CAHJP Code: 
HM3/591.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie stowarzyszenia dobroczynności "Rodfej Zedek"w Haliczu (Statut w języku niemeieckim).

Date of item:

from: 
1907
Size: 
35
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 1245

Dokumente über die Aktivitäten von Rabbiner Abr...

CAHJP Code: 
HM3/656.01
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumente über die Aktivitäten von Rabbiner Abraham Kohn, seine Ermordung und die Eingabe seiner Frau und Tochter mit der Bitte um UnterstützungДокументы о деятельности раввина Abraham Kohn, включает протоколы расследования убийства раввина А. Кона, просьбы его жены и детей о помощи, и другое.

Date of item:

from: 
1883
Size: 
158
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2715 G

Dokumenty żarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, d...

CAHJP Code: 
HM3/656.02
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty żarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące działalności rabina Jecheskiela Caro. (See also HM3/655.19)

Date of item:

from: 
1889
Size: 
120
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2716, 2719

Dokumente der Reform-Synagogenverwaltung in Lwó...

CAHJP Code: 
HM3/656.03
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumente der Reform-Synagogenverwaltung in Lwów über die Aktivitäten des Rabbiners Bernard LöwensteinДокументы правления Прогрессистской синагоги во Львове, о деятельности раввина Бернарда Лёвенштейна (Bernard /Isachar/ Löwenstein, see also HM3/656.5)

Date of item:

from: 
1862
Size: 
52
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2723 G

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, d...

CAHJP Code: 
HM3/656.04
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące działalności rabina Jecheskiela Lewina.

Date of item:

from: 
1928
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2723

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, d...

CAHJP Code: 
HM3/656.05
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące działalności rabina Bernarda (Isachara) Löwensteina (see also HM3/656.3); zawierają wiadomości o spełnieniu przez rabina B. Löwensteina czynności inspektora nauki religii mojżeszowej w szkołach publicznych.

Date of item:

from: 
1883
Size: 
30
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2728

Dokumente der Gemeindeverwaltung in Lwów über d...

CAHJP Code: 
HM3/656.06
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumente der Gemeindeverwaltung in Lwów über die Aktivität des Rabbiners Zwi Hirsch OrnsteinДокументы Правления еврейской общины Львова о деятельности раввина Герша (Zwi Hirsch) Орнштейна.

Date of item:

from: 
1873
Size: 
18
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2751 G

Dokumente der Gemeindeverwaltung Lwów über die ...

CAHJP Code: 
HM3/656.07
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumente der Gemeindeverwaltung Lwów über die Aktivitäten des Rabbiners Simche Nathan ÖhlenbergДокументы Правления еврейской общины Львова о деятельности раввина Simche Nathan Öhlenberg.

Date of item:

from: 
1838
Size: 
40
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2758 G

W sprawie przeniesenia mohela Ozyasza Pessela z...

CAHJP Code: 
HM3/656.08
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie przeniesenia mohela Ozyasza Pessela z Żółkwi do Lwowa.

Date of item:

from: 
1896
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2759

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, d...

CAHJP Code: 
HM3/656.09
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące działalności rzezaka rytualnego Mendla Rokacha.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
29
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2780

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, d...

CAHJP Code: 
HM3/656.10
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące spełnienia czynności nauczyciela religii mojżeszowej przez Majera Taubera; zawierają wiadomości o spełnieniu czynności nauczyciela religii mojżeszowej przez Majera Bałabana w I szkolie realnej.

Date of item:

from: 
1906
Size: 
144
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2780

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, d...

CAHJP Code: 
HM3/656.11
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące spełnienia czynności nauczyciela religii mojżeszowej przez Tewla Schreibera.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2816

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, d...

CAHJP Code: 
HM3/656.12
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Dokumenty Zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące spełnienia czynności nauczyciela religii mojżeszowej przez Jakóba Spinnera.

Date of item:

from: 
1904
Size: 
39
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2817

W sprawie przeniesienia nauczyciela religii moj...

CAHJP Code: 
HM3/656.13
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie przeniesienia nauczyciela religii mojżeszowej d-ra Naftalego Schipera ze Stanisławowa do Lwowa; zawiera wiadomości o spełnieniu przez N. Schipera czynności prezesa Towarzystwa nauczycieli religii mojżeszowej szkół ludowych i wydziałowych w Galicii i redaktora czasopisma "Wychowanie i oświata" w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
103
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д. 2827