Advanced search

All items in the Database

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.14
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Austrii Priwi Weiss z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.121

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.15
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady z Leizorowi i Hindzie Weitz, oraz Różie Schalpeter urodz. Glaubart z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.122

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.16
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Ameryki Chajne i Herschowi Wachs f. Taubman z Grabowca.Świadectwo kwalifikacyjne Chajny Wachs f. Taubman.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.123

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.17
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Salomonowi Zalmanowi Waldenowi f. Gerberowi z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.124

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.18
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Perle Waldman z dziećmi Benjaminem, Gitlą, Kalmanem Waldman z Łyścia Starego.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.126

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.19
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Argentyny Aronowi Israelowi Waldmanowi z Łyścia Starego.Świadectwo urodzin.

Date of item:

from: 
1923
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.127

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.20
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Isakowi Wasserowi z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.128

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.21
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Cili Wiesel z Bohorodczan.Paszport i świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
17
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.133

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.22
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Salomonowi Wieselowi z Niewoczyna.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.134

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.23
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Leje Winderman z dziecmi Pinkasem, Leonom i Jkóbom Winderman z Łyscia

Date of item:

from: 
1920
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.135

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.24
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Wolfowi Winerowi z Łyscia

Date of item:

from: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.136

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.25
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Maksowi Leonowi i Mosesowi Dawidowi Wohl z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne. Maksa Leona Wohla.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
25
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.141, 142

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.26
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Austrii Fridze Wohl ze Staruni i Juliuszowi Safrinowi z Sołotwina.Świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.143

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.27
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Boruchowi Wohlu z Bohorodczan.Świadectwa urodzenia, zaślubin i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.144

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.28
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Czechosłowacji, Austrii i Włoch dr. Henrykowi Haarowi z Bohorodczan.Paszporty i świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
24
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.146

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.29
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Sluwe (Tislawe) Haberowej (z domu Seinfeld) z dziećmi: Leja, Chaim, Chaja i Nesia z Sołotwina.Wypis z metryk urodzeń.

Date of item:

from: 
1920
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.147

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.30
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Kanady Marji Haberowej z Krzywiec.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.148

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.31
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Zaharji Haberowi z Grabowca.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.149

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.32
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Pesie Haberowej f. Hoffman z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.150

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.33
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Leje Hackerowej z Łyscia.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.152

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.34
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Austrii Sarze Hallerowej z Łyscia.Paszport i świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.154

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.35
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Austrii Racheli i Majerowi Haller z Sołotwina.Świadectwa kwalifikacyjne.Paszport Geo August Kaufmann z Sołotwina (1926)

Date of item:

from: 
1926
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.155-157

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.36
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Rumunii Jakubowi Halpernowi z Dźwiniacza.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.159

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.37
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Józefowi Mechlowi Halpernowi z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.160

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.38
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Argentyny Scheindle i Chajmowi Halpern z Bohorodczan.Świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
28
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.161, 162