Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit des ...

CAHJP Code: 
PL/1165.04
Original name: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit des Rabbiners Jitzchak Schmelkes 1891-1905:
Protokolle, ein- und ausgehende Korrespondenz des Rabbiners mit dem Gemeindevorstand, Gemeindemitgliedern und Regierungsstellen, offizielle Bestätigungen, Rechnungen, Heiratsangelegenheiten, Lehreranstellung, Bestätigungen für Schächter, Reise des Rabbiners mit Familie in ein Kurbad, Korrespondenz die religiösen Angelegenheiten in den örtlichen Krankenhäusern betr., halachische Antwort betr. Begäbnisregeln, rituelle Reinheit der Mikwen, Kantorat, Anstellung des Rabbiners Braude als Prediger

Enth.: Zu Beginn der Akte befindet sich die Korrespondenz zwischen dem Gemeindevorstand mit Rabbiner Schmelkes, seine Ernennung zum Stadtrabbiner betr.
(Die späteren Dokumente wurden aus dem Deutschen ins Polnische übersetzt)

Xeroxkopien und Originale

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1905
Size: 
74
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
CAHJP
Site collections: 

Okólniki Zarządu Lwowskiego okręgu Malopolski w...

CAHJP Code: 
HM3/1416.05
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Okólniki Zarządu Lwowskiego okręgu Malopolski wschodnej Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski w sprawach finamsowych, weryfikacji osobowego składu Lwowskiego okręgu, wprowadzenia w żydowskich szkołach Lwowa i Drohobycza harcerskiego systemu wychowania, leczenie członków Związku w szpitalach lwowskich, zatwierdzenie uchwał plenarnego posiędzenia Zarzadu okręgu Lwowskiego, odbyłego w Drohobyczu, i inne.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.26
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynikom wyborczym po przeprowadzonych wyborach w gminach żydowskich Galicjii: Sambor, Bursztyn, Dobromil, Nadwórna, Zbaraż, Janów, Błażowa, Sniatyn, Chorostków, Brody, Łańcut. W sprawie:
- Rekursy przeciw podwyszenia datków domiestykalnych w gminach żydowskich na rzecz funduczów dla ubogich w Limanowie i szpitalu żydowskiego we Lwowie;
- Rekursy z miast Nowy Sącz i Lubaczow, dotyczące przekroczeń w ksiegach metrykalnych, popielnione przez urzędników gmin żydowskich.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1900
Size: 
117
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.370
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.42
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dobroczynności  dla wspierania chorych i ubogich i oddanie ostatnej usługi zmiarłym członkom "Ezras Israel" w Glinianach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6959
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.41
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Bikuer chojlim" w Gołogorach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6883
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.35
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Machzike Cholim" ku wspieraniu i pielęgnowaniu chorych na przedmieściu Grabówka w Tarnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5548
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla wspierania chorych izraelitów "Bikur cholim ryschone" w Tuchowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5536
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Koło aptekarzy lwowskich" i jego zmiany, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1914
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.149
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Stowar...

CAHJP Code: 
HM3/1399.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Stowarzyszenie żydowskich Pań dobroczynności w Przemyślu"; celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym i ubogim położnicom.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1910
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.56
Site collections: 

W sprawie ukonstytuowania Fundacji dobroczynnej...

CAHJP Code: 
HM3/1300.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania Fundacji dobroczynnej imenia Izaaka Handtucha w Brodach przyznaczonej na rzecz:
- Izraelicko-niemieckiej szkoły głównej;
- Stowarzyszenia ku zaoptrzenie ubogich izraelickich sierot;
- Izraelickiego szpitalu i domu nieuleczalnych;
- Stowarzyszenia izraelickiej kuchni ludowej;
- Szkoły Talmud-Tora.
Zawierają korespondencją ze wszystkimi instytucjami, znajdującymi pód opieką Fundacji dobroczynnej im. I. Handtucha.
W sprawie statuty: Stowarzyszenia dla pomocy ubogim sierotom izraelickim (1888 r.); Izraelickiego szpitalu z wykazem realności i inwentarza szpitalnego; Izraelickiej kuchni ludowej (1879).

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1912
Size: 
145
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.387
Site collections: