יום עיון לחוקרים: מחקר 'השומר הצעיר' בפולין ובגליציה (1913—1939) (סדרת חוברות בהוצאת המכון לחקר תנועות הנוער, 2), מנהל מדעי – ישרא

Author: 
שאלתיאל, שלמה (ע')
Publication title: 
יום עיון לחוקרים: מחקר 'השומר הצעיר' בפולין ובגליציה (1913—1939) (סדרת חוברות בהוצאת המכון לחקר תנועות הנוער, 2), מנהל מדעי – ישראל אופנהיים
Publisher: 
המכון לחקר תנועות הנוער, מרכז תעוד וחקר של "השומר הצעיר"
Publishing place: 
גבעת חביבה
Date: 
1989
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the parts:
3-11 - Margalit Elkana,"Methodological issues of Ha'Shomer Ha'Tza'ir' research in Poland and in Galicia 1913-1939".
11-32 - discussion.
33-58 - Efrat Aharon, "Ha'Shomer Ha'Tza'ir' in Poland and in Galicia and the enterprise of Ha'Hachsharot"

זאב אוטיץ (ע'), מפלגת התאחדות בפולין בין שתי מלחמות עולם

Author: 
דרך, שלמה
Publication title: 
זאב אוטיץ (ע'), מפלגת התאחדות בפולין בין שתי מלחמות עולם
Publisher: 
יד טבנקין
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following segments (Heb.):
9-14 - Tartakower Arieh, 'Labor Zionist Party 'Hitachadut', history, plan, tactics'.
15-202 - Margalit Jacob, ''Hitachadut' Party in Congress Poland'.
203-226 -Dorner Shalom, 'The 'Hitachadut' in Western Galicia and Silesia'.
227-292 - Hering Ze'ev, 'The 'Hitachadut' in Eastern Galicia'.

יום עיון לחוקרים: מחקר 'השומר הצעיר' בפולין ובגליציה (1913—1939) (סדרת חוברות בהוצאת המכון לחקר תנועות הנוער, 1)

Author: 
אופנהיים ישראל (מנהל מדעי)
Publication title: 
יום עיון לחוקרים: מחקר 'השומר הצעיר' בפולין ובגליציה (1913—1939) (סדרת חוברות בהוצאת המכון לחקר תנועות הנוער, 1)
Publisher: 
המכון לחקר תנועות הנוער, מרכז תעוד וחקר של "השומר הצעיר"
Publishing place: 
גבעת חביבה
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

The conference was held in the institute for youth movements research in Givat Haviva on 24.3.1988.
Mostly the next part: 1-15 Tzachor Ze'ev (ed.), "discussion on the study's problems".

שירת חיבת ציון (תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, א)

Author: 
ברזל, הלל
Publication title: 
שירת חיבת ציון (תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, א)
Publisher: 
ספרית פועלים
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1987
Publication Language: 
Remarks: 

Including segments on Naphtali Herz Imber, (97—104, 428—432), Judah Leo Landau, (196—207, 453—457), Nathan Nata Samuely, (207—212, 457—458) , Meshulam Zalman Goldbaum, (227—250, 462—464); and according to index, on the following: Moshe Ungerfeld, Joshua Atlas, Shemaryahu Imber, Pinḥas Elad, Simon Ernst, Meir Bosak, Rabbi Binyamin - Yehoshua Radler-Feldmann, Mordecai David Brandstaedter, Asher Barash, Uri Zevi Greenberg, Israel Teller, Hirsch Lazar Teller, Dov Noy, Dov Sadan, Marcus Ehrenpreis, Shmuel Yosef Agnon, Shemuel Yeshayahu Penueli, Dov Kimhi, Nachman Krochmal, Moses Kramer, Getzel Kressel, Nathan Rotenstreich, Avraham Shaanan, Shlomo Shva, Shalom Streit, Shalom Spiegel.

תנועת הפועלים היהודית בגאליציה ערב מלחמת העולם הראשונה – כשלון מגמות הליכוד

Author: 
אונגר, שבתי
Publication title: 
תנועת הפועלים היהודית בגאליציה ערב מלחמת העולם הראשונה – כשלון מגמות הליכוד
Source published in: 
גלעד, 10 (1987), 121—146.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1987
Publication Language: 
Remarks: 

About the struggles and tensions between the Jewish worker parties in Galicia, the
Social-Democrat and "Poalei Zion", and between them and the Social-Democrat Polish and
Austrian parties.

תנועת 'דרור' בגליציה ('החלוץ הצעיר', 'פרייהייט', חלוצים סתם): מאסף

Author: 
ניצן שמואל (ע')
Publication title: 
תנועת 'דרור' בגליציה ('החלוץ הצעיר', 'פרייהייט', חלוצים סתם): מאסף
Publisher: 
קיבוץ לוחמי הגיטאות, בית לוחמי הגיטאות, הקיבוץ המאוחד – תל-אביב
Publishing place: 
לוחמי הגיטאות - תל-אביב
Publication Language: 

החסידות והציונות המדינית

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
החסידות והציונות המדינית
Source published in: 
ישראלי שאול, נחום לם ויצחק רפאל (ע'), ספר יובל לכבוד מורנו הגאון יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, תרצה-תשטז.
Publisher: 
מוסד הרב קוק, ירושלים – ישיבה-אוניברסיטה, ניו-יורק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1984
Publication Language: 
Remarks: 

On the response in Galician Chasidism to Zionism (especially 695-698), and mostly refernces to rabbis David Moses Friedman of Chortkov and his son Israel, and as well to Leibush Mendel Landau, and Aaron Marcus, and Benjamin Arieh Weiss of Czernowitz.

ארגון 'מחזיקי הדת' ויחסו לארץ-ישראל

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
ארגון 'מחזיקי הדת' ויחסו לארץ-ישראל
Source published in: 
רובינשטיין אברהם (ע'), בשבילי התחייה: מחקרים בציונות הדתית, א, 109—126.
Publisher: 
המכון לחקר הציונות הדתית, אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1983
Publication Language: 

The Assertion of Identity: Jewish Student Nationalism at the University of Vienns before the Furst World War

Author: 
Rozenblit, Marsha L.
Publication title: 
The Assertion of Identity: Jewish Student Nationalism at the University of Vienns before the Furst World War
Source published in: 
Leo Baeck Institute Year Book, 27 (1982), 171-186.
Publisher: 
Leo Baeck Institute
Publishing place: 
London
Date: 
1982
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the centrality of the Galicians in the struggle of the Jewish students in Wien University for the acknowledge of the Jews as a national group.

The Rise of Jewish National Politics in Galicia, 1905-1907

Author: 
Everett, Leila P.
Publication title: 
The Rise of Jewish National Politics in Galicia, 1905-1907
Source published in: 
Markovits Andrei S. and Frank E. Sysyn (eds.), Nationbuilding and the Politics of Nationalism: Essays on Austrian Galicia, 149-177.
Publisher: 
Cambridge, Mass
Publishing place: 
Cambridge
Date: 
1982
Publication Language: 
Subjects: