תנועת 'המזרחי' בראשיתה ויחס החוגים החרדיים אליה

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
תנועת 'המזרחי' בראשיתה ויחס החוגים החרדיים אליה
Source published in: 
רז שמחה (ע'), קובץ הציונות הדתית, א, 289—308.
Publisher: 
הסתדרות המזרחי – הפועל המזרחי – המרכז העולמי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 
Remarks: 

Including the reaction in Galicia to the establishment of the movement, and so to its organization in Galicia (1912-1913), and to the extent of the reply to it among the local Rabbinical circles (mainly pp. 299-300). The mentioned individuals: the rabbis Gedaliah Schmelkes, Zevi Hirsch Shapira, Simcha Issachar Ber Halberstam, Joshua Roke'ah (299), Elimelech Ashkenazi, Chaim Gelernter, David Ha-Levi Horowitz, Jacob Avigdor, Eliezer Ladier, Meshulam Rath (300), Chaim Elazar Shapira, Joseph Zevi Hirsch Duenner (304), and so Yehoshua Fadenhecht, Moshe Horowitz and Simon Menahem Laser (300).

Patriotism and the National Identity of Habsburg Jewry, 1860-1914

Author: 
Beller, Steven
Publication title: 
Patriotism and the National Identity of Habsburg Jewry, 1860-1914
Source published in: 
Leo Baeck Institute Year Book, 41 (1996), 215-238.
Publisher: 
Leo Baeck Institute
Publishing place: 
London
Date: 
1996
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to the political and cultural-lingual identities of Galicia and Bucovina Jews (222-223).

אמונה על פרשת דרכים: בין רעיון למעשה בציונות הדתית (ארון ספרים יהודי)

Author: 
שוורץ, דב
Publication title: 
אמונה על פרשת דרכים: בין רעיון למעשה בציונות הדתית (ארון ספרים יהודי)
Publisher: 
עם עובד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

Including references, according to index, to Martin Buber, Eliezer Meir Lipschuetz, Fabius Mieses, David Neumark, Simon Federbusch, Shraga Kadari, Nathan Rotenstreich and Yizhak Raphael (Werfel.
Appeared in English:
Schwartz Dov, Faith at the Crossroads: A Theological Profile of Religious Zionism (The Brill Reference Library of Ancient Judaism, Vol. 7), translated by Batya Stein, Brill, Leiden 2002.

הקמת הברית העולמית של פועלי ציון ותקנונה

Author: 
בלשן, צביה
Publication title: 
הקמת הברית העולמית של פועלי ציון ותקנונה
Source published in: 
הציונות, י"ח (1994), 91—148.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1993
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including a discussion regarding Galician Jewry and about the Austrian Poale Zion party, mainly from 101-103.

Zionist Culture and West European Jewry before the First World War

Author: 
Berkowitz, Michael
Publication title: 
Zionist Culture and West European Jewry before the First World War
Publisher: 
Cambridge University Press
Publishing place: 
Cambridge
Date: 
1993
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references, according to index, to: 'Czernowitz Ve'idat' (conference), and to the following individuals as well: Nathan Birnabum, Michael Berkowitz, Martin Buber, Marcus Ehrenpreis, Naphtali Herz Imber, Ephraim Moses Lilien, Oscar Marmorek, Alfred Nossig, and Osias Thon.

למקורותיה של תנועת השומר הצעיר בגליציה: ארגוני סטודנטים וארגוני נוער ציוני בגליציה עד מלחמת העולם הראשונה

Author: 
מינץ, מתתיהו
Publication title: 
למקורותיה של תנועת השומר הצעיר בגליציה: ארגוני סטודנטים וארגוני נוער ציוני בגליציה עד מלחמת העולם הראשונה
Source published in: 
גלעד, 13 (1993), פג-קיח.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1993
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the following individuals: Nathan Bardach, David Rothblum, Hillel Zussman, Joshua Karva, Baruch Margulies, Abraham Glantz, Bernard Hausner (85), Ephraim Fischel Waschitz (85-86, 94, 96, 103, 109), Moses Menkes (87), Solomon Schiller, Simon Bernfeld, Abraham Silberschein (88), Elijah Watenberg, Hersch Nagler, Avraham Shmuel Yuris, Zygmunt Feller, Chaim Schmetterling (90), Henryk Shterner (91-97, 103), David Horowitz (92, 98, 115), Isaac Tsin (93), Schmaryahu Ellenberg (93, 100, 192, 109, 112, 113), Nachman ? (86, 99), Jacob Bickels (96, 97, 107), Mordecai Shatner, Edelstein, Eliezer Furman (96-99), Jacob Freund (96), M. Y. Leder (96, 99), Nathan Eck, Jacob Reiser, Leo Rappoport (96), Shlomo Horowitz (97, 103, 112, 114), Issachar Reiss (97, 111), Ignacy Schiper, Adolf Stand (98, 108), David Cohen of Tarnow (99, 100, 102), Arieh Tartakower (102), Elijah Rosenbaum-Maroz (102, 109, 111), Eliezer Rieger (103, 112, 114, 117, 118), Moshe Wald (103, 118), Wilhelm Berkelhammer (103, 108, 111), Shaul Riger, M. Reiser, Leon Weinstock, Tzvi Lauterpacht (107), Z. P. Finkelstein (108, 111), Abraham Sharon (108, 115, 117), Ephraim Reisner (109), Victor Portes (112), Siegfried Bernfeld (113, 117), Arie Krempner (113-115), Leopold Teller (115), and Martin Buber (117-118).

השומר הצעיר בפולין 1913—1950: קובץ מסות ותעודות

Author: 
שמיר, יוסף (ע')
Publication title: 
השומר הצעיר בפולין 1913—1950: קובץ מסות ותעודות
Publisher: 
מתח – מרכז לחקר ותיעוד, גבעת חביבה – ספרית פועלים
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

Including many references to the movement in Galicia, and in particular the article by Mordechai Lahav, "Galicia, the cradle of the movement" (32-51).

ציונים וליברלים יהודים בגרמניה, באוסטריה-הונגריה ובבוהמיה

Author: 
ריינהרץ יהודה ובנימין בן-ברוך
Publication title: 
ציונים וליברלים יהודים בגרמניה, באוסטריה-הונגריה ובבוהמיה
Source published in: 
אבני חיים וגדעון שמעוני (ע'), הציונות ומתנגדיה בעם היהודי, 89—100.
Publisher: 
הספריה הציונית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1990
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

And mostly sub-chapter 2, which refers to Austria (94-95).

המאבק בין ציונים ומתנגדיהם באספקלריה של עיר אחת: לבוב

Author: 
וייס, אהרן
Publication title: 
המאבק בין ציונים ומתנגדיהם באספקלריה של עיר אחת: לבוב
Source published in: 
אבני חיים וגדעון שמעוני (ע'), הציונות ומתנגדיה בעם היהודי, ‬247—255.
Publisher: 
הספריה הציונית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1990
Publication Language: 
Subjects: 

בין 'החלוץ' בפולין ל'החלוץ' בגליציה

Author: 
אופנהיים, ישראל
Publication title: 
בין 'החלוץ' בפולין ל'החלוץ' בגליציה
Source published in: 
רב-שיח על מחקר תולדות תנועות הנוער, 5 (1990): רעיון ההגשמה האישית והחלוציות בתנועות הנוער, 21—25.
Publisher: 
המכון לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה – מדור תנועות הנוער, יד טבנקין
Publishing place: 
אפעל
Date: 
1990
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapter: Avnoon Arieh, 'The movements and HeHalutz in Galicia', 35-37.