מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796—1868

Author: 
גרנצרסקה-קדרי, בינה
Publication title: 
מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796—1868
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 89—117.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku:‎ wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 / Jewish Trade in C

Author: 
Małecki, Jan M., Elżbieta Szlufik & Krzysztof Pilarczyk
Publication title: 
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku:‎ wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 / Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII: Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

וכן שער עברי: מלצקי ין ואלז'בייטה שלופיק, המסחר היהודי בקראקא בסוף המאה הט"ז ובמאה הי"ז: העתקות מתוך רשימות המכס מן השנים 1593—1683, האקדמיה הפולנית לאמנות ולמדעים, האוניברסיטה היגילונית בקרקוב, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים

Community: 

מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)

Author: 
סוקולוב, נחום
Publication title: 
מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)
Source published in: 
האסיף, שנה 6 (1893), 'חלק אוצר הספרות', 125—144
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1893
Publication Language: 
Remarks: 

Incudes a chapter on the ways for Torah and professions education according to a copy of a document from the old Pinkas of a Talmud Torah from Kraków, 11.1.1638 (130—131).

Community: 

א יידיש ארבעטסשטעטל אין גאליציע (דער לעבנסשטייגער פון יידן אין סאסאוו אין 19-טן און 20-טן יארהונדערט)

Author: 
בומזה, נחום
Publication title: 
א יידיש ארבעטסשטעטל אין גאליציע (דער לעבנסשטייגער פון יידן אין סאסאוו אין 19-טן און 20-טן יארהונדערט)
Source published in: 
לאנדקענטניש: ארגאן פון דער יידישער געזעלשאפט פאר לאנדקענטניש, געווידמעט די פראגן פון לאנדקענטניש און טוריסטיק, די יידישע ישובים, פאלקלאר און עטנאגראפיע, 1, 81—90.
Publisher: 
יידישע געזעלשאפט פאר לאנדקענטניש, הויפט-פארוואלטונג
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

[a Jewish labor city in Galicia (The lifestyle of Jews of Sasów in the 19th and 20th centuries)]

Community: 

יידישע לאנדווירטשאפט אין סטאניסלאווער וואיעוואדשאפט

Author: 
לבבי (בביצקי), יעקב
Publication title: 
יידישע לאנדווירטשאפט אין סטאניסלאווער וואיעוואדשאפט
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1938
Publication Language: 
Remarks: 

[Jewish farming in the Stanisławów district]
For a review of the book and its reprinting – see the comment in Hebrew.

Die Stellung der Brodyer Juden im internationalen Handel in der zweiten Halfte des XVIII. Jahrhunderts

Author: 
Wischnitzer, Mark
Publication title: 
Die Stellung der Brodyer Juden im internationalen Handel in der zweiten Halfte des XVIII. Jahrhunderts
Source published in: 
Elbogen Ismar, Josef Meisl, Mark Wischnitzer (hrsgb.), Festschrift zu Simon Dubnows siebzigstem Geburtstag (2. Tischri 5691), 113-123.
Publisher: 
Jüdischer Verlag
Publishing place: 
Berlin
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

[The status of Brody Jews in international trade during the second half of the 18th century]

Community: 

באריסלאוו – די שטאט וואו גאלד אין געפלאסען איבער די גאסען...

Author: 
לנדוי, שאול רפאל ויעקב קנר
Publication title: 
באריסלאוו – די שטאט וואו גאלד אין געפלאסען איבער די גאסען...
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 1, 5 (נובמבר 1942), 3—4; 6 (דצמבר), 6—7; שנה 2 (1943), 1 (ינואר-פברואר), 4—10.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 
Remarks: 

[Borysław - the city where gold flowed in the streets]

Community: 

מבעיות הכלכלה והחברה של יהודי גאליציה המזרחית בתקופת השלטון הסובייטי (1939—1941)

Author: 
וייס, אהרן
Publication title: 
מבעיות הכלכלה והחברה של יהודי גאליציה המזרחית בתקופת השלטון הסובייטי (1939—1941)
Source published in: 
שבות, 11 (תשמ"ה), 71—86.
Date: 
1985
Publication Language: 
Subjects: 

The Jewish oil magnates of Galicia: The Jewish Oil Magnates: A history, 1853 1945, by Valerie Schatzker, and The Jewish Oil Magnat

Author: 
Schatzker Valerie, Julien Hirszhaut
Publication title: 
The Jewish oil magnates of Galicia: The Jewish Oil Magnates: A history, 1853 1945, by Valerie Schatzker, and The Jewish Oil Magnates: A Novel, by Julien Hirszhaut, Translated by Miriam Dashkin-Beckerman, Edited by Valerie Schatzker
Publisher: 
McGill-Queen's University Press
Publishing place: 
Montreal & Kingston, Lo
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following chapters:
vii-viii - Anthony Polonsky, ‘Forward’
ix-xxvi – 'Preface'
1-78 – 'The Jewish Oil Magnates: A History, 1853 1945'
179-432 – 'The Jewish Oil Magnates: A Novel by Julien Hirszhaut', translated from the Yiddish by Miriam Dashkin-Becherman, Edited by Valerie Schatzker
The first edition of the work of Julien Hirszhaut appeared in Yiddish, Buenos-Aires 1954

The Galician Triangle in Polish Oil Novels

Author: 
Antosik-Piela, Maria
Publication title: 
The Galician Triangle in Polish Oil Novels
Source published in: 
Alina Molisak and Jagoda Wierzejska (eds.), Galician Polyphony; Places and Voices, 207-216.
Publisher: 
Dom Wydawniczy Elipsa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

כולל התייחסויות ליהודים.