חיפוש מתקדם

כל הפריטים במאגר המידע

Tombstone of Rebtse Daughter of Avraham

Tombstone date: 
May 04, 1896
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
294
Sizes: 
Height: 87 ; Width: 59
Epitaph text: 

פנ
איש תם
וישר מ
ניסן במ
שלמה
יום ט ניסן
תרלה
לפק
תנצבה

פנ
אשה
צנועה
ריבציא
בת מוה
אברהם
יום כא
אייר
תרנו ל'

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Haya Schwartz

Tombstone date: 
December 21, 1889
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
319
Longitude: 
25.132318
Latitude: 
49.2654969
Sizes: 
Height: 146 ; Width: 56 ; thickness: 18
Epitaph text: 

פנ אשה צנועה
מנשים באוהל
תברך מ חי[א] בת
מ אהרן יום כח
כסליו תרנ ל
תנצבה

Backside:
חיא שווארץ

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Sarah Tsivye Teicher

Tombstone date: 
June 13, 1936
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
171
Longitude: 
25.1321422
Latitude: 
49.2655296
Sizes: 
Height: 131 ; Width: 60
Epitaph text: 

פ"נ שרה צביה בתר חיים ישראל
עד הגל הזה
על פטירת אשה
צנועה וחשובה
זקנה בימים
מרת שרה צביה
בת ר' חיים ישראל
והלכה לעולמה
ביום שלשה ועשרים
לחודש סיון תרצו
תנצבה
TU SPOCZYWA
SARA CIWJE
TEICHER
Zm 13/VI 1936
____________
SARA CIWJE
TEICHER

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Zeev Wolf Son of Elisha

Tombstone date: 
1863
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
187
Longitude: 
25.1321685
Latitude: 
49.2655481
Sizes: 
Height:110;Width:67
Epitaph text: 

יום
ב' חנוכה
תרכב
פ"נ אשה
מ' רוזא
בת הר"ר
עוזר
תנצבה

[כ"א.....]
שנתרכ"ג
פ"נ איש
הרר זאב
וואלף בן
הרר אלישע
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Sarah Feyge Haar

Tombstone date: 
August 27, 1931
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
195
Longitude: 
25.1321738
Latitude: 
49.2655235
Sizes: 
Height: 132 ; Width: 62
Epitaph text: 

פנ
אשה צנועה
מרת שרה פייגא
בת ר אברהם אבא
נפטרה יד אלול
תרצא לפק
תנצבה

Backside:
FEIGA HAAR

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Perel Mausberg

Tombstone date: 
February 20, 1931
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
197
Longitude: 
25.1321783
Latitude: 
49.2655111
Sizes: 
Height: 153 ; Width: 70
Epitaph text: 

יום ג אדר תרצא
פנ אשה צנועה
כפה פרשה לעני
וידיה שלחה לאביון
מרת פעריל בר
[.......] פייבוש
[תנ]צבה

Backside:
פעריל מאוזברג

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Yoze Degen

Tombstone date: 
January 17, 1939
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
198
Longitude: 
25.1321639
Latitude: 
49.2654989
Sizes: 
Height: 150 ; Width: 58 ; thickness: 22
Epitaph text: 

פ"נ"
איש תם וישר
זקן ושבע ימים
חבר היה שנים רבות
בחבורה קדושה דפה
מוה רר יוזי בן
מוהר דוב נפטר
כ'ו' ימים בחודש
טבת שנת
תרצט לפק
תנצבה

Backside:
Jojzie Degen

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Sheindl Roza Daughter of Yosef

Tombstone date: 
November 15, 1880
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
255
Sizes: 
Height: 129 ; Width: 83 ; Thickness: 21
Epitaph text: 

אשה צנועה
מ רבקה במ
שלום יום יב
כסלו תרמו ל

פנ הבתולה
שיינדל רוזא
במ יוסף יום
יב כסלו תרמא

תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Feyge Daughter of Yerucham Fishel

Tombstone date: 
September 11, 1893
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
259
Longitude: 
25.1322477
Latitude: 
49.265482
Sizes: 
Height: 158 ; Width: 90 ; Thickness: 22
Epitaph text: 

כת [כנ?]

פנ איש שלם
במעלות ומצות
מוה ירוחם
פישל הכהן
יום ג טבת
תרסה לפק
תנצבה

יום א
דראש השנה
תרנד לפק נ
אשה צנועה
כפה פרשה
לעני וידי
שלחה לאביון
מ פייגא במ
ירוחם פישיל
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Haya Hene Daughter of Elisha

Tombstone date: 
November 02, 1885
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
292
Longitude: 
25.132276
Latitude: 
49.26544
Sizes: 
Height: 102 ; Width: 70
Epitaph text: 

פנ איש תם
וישר אברהם
צבי בן מור
שלמה [....]
[...] תרמג
לפק תנצבה

פנ
אשה צנועה
מ חיי העני
במ אלישע
[...] יום כד מר
חשוון תר
מו תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Rebtse Daughter of Avraham

Tombstone date: 
May 04, 1896
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
294
Sizes: 
Height: 87 ; Width: 59
Epitaph text: 

פנ
איש תם
וישר מ
ניסן במ
שלמה
יום ט ניסן
תרלה
לפק
תנצבה

פנ
אשה
צנועה
ריבציא
בת מוה
אברהם
יום כא
אייר
תרנו ל'

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Yehoshua Son of Mordechai

Tombstone date: 
January 31, 1862
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
310
Sizes: 
Height:130;Width:72
Epitaph text: 

פנ איש תם וישר
מו"ה יהושוע בן
מו"ה מרדכי יום
א' דרח' אדראשון
תרכ"ב לפק תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Haya Schwartz

Tombstone date: 
December 21, 1889
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
319
Longitude: 
25.132318
Latitude: 
49.2654969
Sizes: 
Height: 146 ; Width: 56 ; thickness: 18
Epitaph text: 

פנ אשה צנועה
מנשים באוהל
תברך מ חי[א] בת
מ אהרן יום כח
כסליו תרנ ל
תנצבה

Backside:
חיא שווארץ

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Israel Zvi Son of Eliezer

Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
322
Sizes: 
Height:55;Width:40
Epitaph text: 

נ' הילד
ישראל צבי
הבן ר' אליעזר
[ביטמאן] יום
ה' [ניסן] תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Shlomo Son of Meir

Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
329
Sizes: 
Height:75;Width:50
Epitaph text: 

פ"נ הילד
ראובן ליב
בן ר' מאיר
תנצבה

Backside:
פנ הילד
שלמה בן
ר' מאיר

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Reuven Leib Son of Meir

Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
329
Sizes: 
Height:75;Width:50
Epitaph text: 

פ"נ הילד
ראובן ליב
בן ר' מאיר
תנצבה

Backside:
פנ הילד
שלמה בן
ר' מאיר

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Yehoshua Son of Mordechai

Tombstone date: 
November 10, 1895
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
350
Sizes: 
Height: 60 ; Width: 60
Epitaph text: 

י?] טבת
תרנה ל' נ'
הילד
דוד

ה' טבת
תרנה ל' נ'
הילד
יהושע

בני מ' מרדכי תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Eliezer Son of Zvi Alter

Tombstone date: 
January 27, 1895
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
404
Longitude: 
25.1324158
Latitude: 
49.2654326
Sizes: 
Height: 95 ; Width: 62
Epitaph text: 

יום
יט אלול
תרנו ל נ
איש תם
וישר מ
יהודא ליב

יום
ב שבט
תרנה ל נ
איש תם
וישר מ
אליעזר

במ צבי אלטיר
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Sheva Daughter of Shlomo

Tombstone date: 
December 27, 1889
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
435
Longitude: 
25.1324524
Latitude: 
49.2654145
Sizes: 
Height: 101 ; Width: 56 ; Thickness: 21
Epitaph text: 

פנ

אשה
מ יוטא
במ שלמה
יום א רח'
אלול ת
רנד

אשה
מ שבע
במ שלמה
יום ד טבת
תרנ ל

תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Reize Dvora Daughter of Yosef

Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
442
Longitude: 
25.1324976
Latitude: 
49.2655222
Epitaph text: 

יום י"ב חשוון
פ"נ
הבחור כ
יעקב בן
שמואל
____________
יום י"ג טבת
פנ אשה
צנועה מ
רייזא
דבורה
במ יוסף
____________
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Moshe Feverstein

Tombstone date: 
November 14, 1931
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
458
Longitude: 
25.132478
Latitude: 
49.2654233
Sizes: 
Height: 143 ; Width: 62 ; thickness: 20
Epitaph text: 

פ"נ"
איש תם וישר
מוה משה בן ר
מנחם מענדיל
נפטר ד" כסליו
ת'ר'צ'ב' לפק
ת'נ'צ'ב'ה'

Backside:
[……]FEVERSTEI[N]
19[3]1

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Shmuel Feverstein

Tombstone date: 
February 06, 1940
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
486
Sizes: 
Height: 128 ; Width: 63
Epitaph text: 

פ"נ
איש תם וישר
מוה"ר שמואל בן
מה זלמן נפטר
יום כז שבט
שנת ת"ש לפק
תנצבה

Backside:
SAMUEL FEVERSTEIN

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Ester Gitel Daughter of Binyamin Zeev ha-Cohen

Tombstone date: 
December 01, 1884
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
513
Longitude: 
25.1325358
Latitude: 
49.2653804
Sizes: 
Height: 110 ; Width: 55
Epitaph text: 

יום יג
כסליו תרמה
נ אשה צנועה מ
אסתר גיטל במ
בנימין זאב הכהן
תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Freyde Daughter of Yeshaya

Tombstone date: 
September 08, 1903
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
517
Sizes: 
Height: 65 ; Width: 65
Epitaph text: 

פנ הילדה
פריידא בר
ישעי יום טז
אלול תרסג

פנ הילדה
אסתר מלכה
בר שלמה
הכהן יום טו אלול

תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011

Tombstone of Roza Daughter of Shmuel Leib

Tombstone date: 
September 13, 1889
Cemetery: 
Community: 
Section: 
9
Tombstone Number: 
545
Longitude: 
25.1325823
Latitude: 
49.2653905
Sizes: 
Height: 112 ; Width: 53 ; thickness: 15
Epitaph text: 

פנ אשה צנועה
מ רוזא בת מ
שמואל ליב יום
יז אלול ת'ר'מ'ט'
לפק תנצבה

Credit: 

Documented by the expedition to Pidhaitsi, 2011