מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
רפפורט, דוד שיר למנצח אשר הובילה שי עדת לבוב אל חג יום הולדת ליום מלאת שבעים שנה לאבי החוקרים [...], הרב [...] שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט נ"י, 1860
שפיץ, יום-טוב שיר המעלות לשלמה, לפי מלאת לו שבעים שנה, י"ט לחדש השלישי [...] הרב [...] שלמה יהודה ראפאפארט נ"י [...] 1860
Bodek, Arnold Die Drei Salomonen, Festgedicht zur siebzigjahrigen Geburtsfeier des hochwudigen Herrn Salomo L. Rapoport, Oberrabbiner zu Prag, 1 1860
דוקס, יהודה לייב מזמור לתודה: לכבוד החכם [...] שמחה פינסקער נ"י כעת בעיר וויען, אשר כבדני בספרו ליקוטי קדמוניות [...] חנוכה שנת תרכ"א לפ"ק 1861
קליין, שלמה זאב האמת והשלום אהבו, אגרת אל כבוד הרב הגדול החוקר המפואר מוה"רר שלמה יהודה ליב הכהן רפאפורט נר"ו בק"ק פראג יע"א 1861
שטרן, מנדל רחשי לב והגיון 1861
הרמלין, משה אריה ליב ספר החולץ: חלק מספרי הכולל "מגן הדת", לחלץ מבית יעקב את אבני הנגע, הם המה דברי החלוץ המחרף את דת קדשנו [...] 1861
קלר, נפתלי לוית חן, בראש ס' מורה נבוכי הזמן אשר נתתיו במתנה לרע משכיל דורש חכמה ביום חתונתו 1862
ארז (אלכסנר צדרבוים) אלה תולדות יעקב 1862
קלר, נפתלי בשת גנב 1862