מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
שפיגל, ישראל אין אומר ואין דברים – בכל הארץ יצא קוום: הצדיקים זצוק"ל לבית הוסיאטין 2010
שפיגל, ישראל פני משה: תולדות, פרקי חיים [...] של [...] רבי משה פרידמן [...] במלאות ארבעים שנה למותו [...] 1984
שפיגל, ישראל דעת משה: האדמו"ר רבי משה'ניו מבויאן-קראקא זצוק"ל הי"ד, מענקי התורה והחסידות בדור האחרון של יהדות פולין 2010
שפיגל, ישראל מופלגים בענוה ובהצנע לכת: אדמו"ר הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זצ"ל, אחיו הגדול הרה"ק ר' חיים אהרן זצ"ל, אחיו הצעיר הרה"ק רבי דוב 2010
שפיגל, ישראל י"א באלול בחסידויות רוז'ין: הרה"ק רבי שלום יוסף והרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה זיע"א 2010
שפיגל, ישראל מרן האדמו"ר הקוה"ט בעל 'דברי שלמה מטשורטקוב זצוק"ל: ליום ההילולא ט"ו במרחשון 1996
שפיגל, ישראל כאשר היה עם אבותינו: האדמו"ר רבי שלמה מטשורטקוב זצוק"ל (במלאת עשר שנים לפטירתו, ט"ו חשון תשכ"ט) 2010
שפיגל, ישראל בדמי ימיהם: הרה"ק ר' שלמה זצוק"ל והרה"ק ר' נחום בער זצוק"ל מסדיגורה 2010
שפיגל, ישראל מופלגים בענוה ובהצנע לכת: אדמו"ר הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זצ"ל, אחיו הגדול הרה"ק ר' חיים אהרן זצ"ל, אחיו הצעיר הרה"ק רבי דוב 2010
שפיגלבלט, אלכסנדר דער גורל פון חלום - שלמה ביקל: 'משפחה ארטשיק', פארלאג 'המנורה', תל-אביב, 1967 1969