מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
גרוס, נתן מרדכי גבירטיג – הערות ביוגרפיות 2002
Müller, Ulrike "Erinnern für die Zukunft" - was das Gestern mit dem Heute zu tun hat: Wie der Musiker Manfred Lemm einen polnischen Dichter vor d 2002
גליק, אברהם יוסף ספר המלך במסיבו : [...] זכרונות, עובדות והנהגות [...] מרבותינו [...] שנשמעו [...] בעריכת שולחנותיו [...] במשך השנים תשל"א-תשל"ה / 2002
Mendelsohn, Ezra Painting a people: Maurycy Gottlieb and Jewish art 2002
רוט, נתן אליהו ספר קדוש וברוך: קורות חייו ופעליו של [...] מוהר"ר ברוך, מויז'ניצא [...] בהרה"ק [...] מנחם מנדל [...] 2002
ספר נר ישראל: פרקי תולדות והליכות חיים מכ"ק מרן הס"ק בעל האהבת ישראל זי"ע : יפרד והיה לחמשה ראשים: תולדותיו של צדיק, על ישראל עמך, 2002
Rychlo, Petro (Peter) Jüdische Identitätssuche im Werk von Alfred Gong 2002
גרפינקל, לאה ה'אומרו' בשירתו של משה לייב האלפרן 2002
גרפינקל, לאה הפלירט עם המוות ביצירותיו של משה לייב האלפערן 2002
הרשב, בנימין שירת היחיד בניו-יורק: דיוקנאות של ארבעה משוררי יידיש ומבחר שיריהם בתרגום עברי (הרשב בנימין, כתבים נבחרים, ה) 2002