מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
Caplan, Marc "Woyzeck or Wozzeck"?: Karl-Emil Franzos and the border lines between Eastern Europe and German culture 2019
Zoch-Westphal, Gisela "Zur Heimat erkor ich mir die Liebe" 2007
Meyer, Julia "Zwei Seelen wohnen, ach, in mir zur Miete": Inszenierungen von Autorschaft im Werk Mascha Kalékos 2018
Синило, Галина Вениаминовна "Я, пережившая ужас, пишу из слов жизнь...": Тема Холокоста в поэзии Розы Ауслендер 2010
כשר, אסא ועדיה מנדלסון-מעוז "אהיה אשר אהיה או אהיה אפס ואין": התרגום הראשון לעברית של המונולוג של המלט (1838) 2007
שמעוני, שמואל "אותך לא אשכח גם בשכבי גוסס על מיטתי האחרונה": דברים שכתב ברנר לידידו ר' בנימין 2005
דינס, עופר "אחד מאותם דברים פלאיים ספורים, אשר מתרחשים רק פעם בחיים, ואולי אפילו רק אחת לכמה תריסרי חיים": מן התכתובת של הסופר הפולני היהודי 2008
שקולניק, ישראל "איך האב אופגעטאן נאך עפעס מער" 1980
פילובסקי, אריה "איך נעם אן דעם פרייז פאר מיין לערער, דב סדן" 1982
גוברין, נורית "אין המולדת מוציאה את האדם מיגונו"; על יצירתו של יהודה יערי בהגיעו לגבורות 1980