מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
רייזן, זלמן לאטהרינגער נחמיה 1927
זרומב, שמואל יוסף הלל לעווי: אלטע און נייע לידער. ווארשע, 1927. 115 ז. 1927
רייזן, זלמן לעווי יוסף 1927
רייזן, זלמן לאקער בערל 1927
בדר, גרשם 108. ר' בעריש מייזעלס 1927
פהן, ראובן משנת ציונים ראשונים 1927
רייזן, זלמן ליבלינג יואל 1927
רייזן, זלמן לייבל דניאל 1927
רייזן, זלמן ליליען איזידאר 1927
רייזן, זלמן לאנדוי יהודה-לייב 1927