מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
שפאן, שלמה על פתגמים ולקטם 1961
שפאן, שלמה דב סדן (ליובלו) 1952
שפאן, שלמה דב סדן 1958
שפאן, שלמה שלשה שהלכו 1964
שפטל, זק דער יידישער טעאטער אין גרעסערע שטעט און שטעטלעך צווישן ביידע וועלט-מלחמות' [התיאטרון היהודי בערים גדולות ובעיירות בין שתי מלחמות ה 1968
שפיגל, אברהם חיים ספר חסדי דוד: הן הנה קובץ אמרות טהורות, אור יקרות, ספורים נעלים ודברי הספד ביקר תפארת גדולתו של [...] רבי דוד משה [...] מטשורטקוב 2004
שפיגל, אברהם חנוך תפארת ישראל' ובית רוז'ין: פעילותם של אדמו"רי בית רוז'ין ביישוב ארץ-ישראל וירושלים 2016
שפיגל, דוד פרקים בתולדות אדמו"רי בית רוז'ין סדר קדשים ויראה עילאה 1989
שפיגל, דוד משה תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז 1964
שפיגל, דוד משה תולדות אדמו"רי בית טשורטקוב: בו יבואו שיחות אמרות ומקצת מתולדות האדמו"רים [...] רבי דוד משה זצ"ל, רבי ישראל זצ"ל, רבי נחום מרדכי ז 1964