מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
Гон, Максим, Олександр Постельжук Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918-1929 рр.): монографія 2017
Kuzmany, Börries Brody: A Galician Border City in the Long Nineteenth Century(Studia Judaeoslavica, v. 1), translated by Nadežda Kinsky Müngersdorf 2017
Rank, Dominika Between Haskalah and Zionism: The Example of the Jewish Community of Brody 2017
Kressel, Getzel, and Meir Henish (eds.), Translation of A city and the Dead; Zablotow Alive and Destroyed: Memorial Book of Zablotov - Translation of: 'Ir u-metim; Zabloṭ 2017
שכנר, יהושע מות הזמן היהודי: כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית בטלוסטה ובסביבותיה, מיידיש חיים שורר ויואל רויזמן, בעריכת בלה גוטרמן 2017
וינשלבוים, אסתר (תרגום ועריכה) צ'ורטקוב: פרקי יידיש מתורגמים לעברית, מתוך: ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צ'ורטקוב 2017
קונפורטי, יוסף מרדכי אהרנפרייז: הרב שהוביל את יהודי בולגריה אל הקדמה 2017
Rosenberg, Göran Philo of Stockholm: The Unrequited Love of Rabbi Marcus Ehrenpreis 2017
D’Atena, Alessandra L’ebraismo nella vita e nell’opera di Rose Ausländer 2017
דובאוויק, יוסף מרדכי תולדותיו ודרכי לימודו של בעל הישועות יעקב 2017