מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
אב"ג [אברהם בר גוטלובר] קו קורא אל חובבי שפת עבר 1870
המו"ל [דוד גורדון] ליק 1870
גרוס, בנימין יוסף מכתבים מלעמבערג 1870
לנגבנק, אלכסנדר (עורך ומו"ל) משפט אמת: קובץ על יד המשפטים על דבר הספר היקר בן אבויה, אשר נכתבו בלשון עבר ובלשון אשכנז מאת חכמי לב הנקובים בשמותם על מאמריהם 1870
אמרי קדוש מהרב ... אורי מסטרעליסק, והועתק ... מכ"י הנמצא תחת יד הרב ... זאב וואלף ... 1870
Eisler, Leopold Erinnerungen an Rappoport 1870
סמולנסקין, פרץ מקל נועם שירי עם (פאלקסליעדער) בלשון המדוברת בין היהודים בארצות פולין ומאלדויא עם העתקת לשון עברית מאת וואלף עהרענקראנץ זבארזער מח 1869
סמולנסקין, פרץ מקל נועם שירי עם (פאלקסליעדער) בלשון המדוברת בין היהודים בארצות פולין ומאלדויא עם העתקת לשון עברית מאת וואלף עהרענקראנץ זבארזער מח 1869
שטרן, מנדל Heerschau Literarischer Novitäten 1869
ליינבנד, יהודה יצחק אזכרת אהבה: אשר הנחלתיה לרעי [...] הרב החכם והמליץ המפואר מוה' שלמה זלמן באנהארד נ"י לנצח! למנצח לבנו יעקב מזמור שיר 1869