מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
הרמן, שמואל שרגא פייבל קלעי 1966
כהן, אדיר שרגא קדרי 1964
בלאט, אברהם שרגא קדרי 1984
שרגא קדרי (טפר) 1950
מ. כ. שרה טהון 1920
הכהן, מרדכי בן הלל שרה טהון 1938
שרה לאה טהון 1947
שרפשטיין, צבי שרה מ'בית יעקב' 1948
חזן, לייב שרה שנירר 1954
הררי, יהודית שרה שנירר 1959