מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
ברודס, ראובן אשר משפט ספרים חדשים: 'אגרות שי"ר'... 1885
מ.-ן לתולדות הרה"ג שי"ר (בסדרת 'זכרון לראשונים וגם לאחרונים') 1885
גלברג, צבי הירש שירת דודים: מנחת חתונה מזכרת אהבה (לחתונת ה' יהושע בן יעקב אטלאס ידידו) 1884
שדה צופים: נשקף על ספרות ישראל 1884
Kopp, Josef Dr. Josef Kopp, Hof- und Gerichts-Advocat in Wien, als Vertheidiger des Dr. S. Bloch, erstattet seine Vorschläge wegen Stellung vo 1884
גוטלובר, אברהם דב זכרונות לקרות השכלת עמנו בארצנו ארץ רוססיא 1884
באב"ד, יצחק אייזיק קול ברמה ובכי תמרורים על אשר הוסר המצנפת והורם העטרת עטרת [...] מוה' אברהם יעקב רב דק' סאדוגערא 1884
אבל כבד: [...] תהלת שני צדיקים [...] אברהם יעקב [...] בסאדאגורא וחתנו רבי נחום דוב בער [...] איש שלום, נאסף אל עמו בעיר [...] וויע 1884
רבינוביץ' (דייטשמן), חיים אברהם ספר אלון בכות: הספדות על הני תרי [...] קדושים הר' הקדוש מו"ה דוד מטאלנא, והרה"ק מו"ה אברהם יעקב מסאדיגורא 1884
אבל כבד: [...] תהלת שני צדיקים [...] אברהם יעקב [...] בסאדאגורא וחתנו רבי נחום דוב בער [...] איש שלום 1884