הר"ר יוסף בהר"ר מאיר תאומים

מחבר: 
פין, שמואל יוסף
כותרת: 
הר"ר יוסף בהר"ר מאיר תאומים
פורסם ב: 
כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה, 524
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1886
שפה: