און נאר צוויי דורות יידישע שרייבער אין ארגענטינע

מחבר: 
גולד, ח
כותרת הפרסום: 
און נאר צוויי דורות יידישע שרייבער אין ארגענטינע
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 6 (457), 3.2.1933, 85—86
מקום פרסום: 
ורשה
שפה: 
הערות: 

כולל פסקה על אביגדור שפריצר (86)