ספר בית שלמה: שבחי תולדות וקורות ופעלים של [...] מרן [...] שלמה שפירא [...] אבד"ק סטריזוב ואח"כ אבד"ק מונקאטש [...] ובסופו מאמר [.

מחבר: 
גלב, דוד
כותרת: 
ספר בית שלמה: שבחי תולדות וקורות ופעלים של [...] מרן [...] שלמה שפירא [...] אבד"ק סטריזוב ואח"כ אבד"ק מונקאטש [...] ובסופו מאמר [...] צבי תפארת, קצת מתולדות [...] בנו מרן צבי הירש שפירא [...], תרפ"ח
מוציא לאור: 
דפוס מ. י. גלנץ
מקום פרסום: 
אורשיווא
תאריך: 
1928
שפה: 
הערות: 

מהדורה 2 - ירושלים תשכ"ב