צום אנדענק פון אליעזר שטיינבארג

כותרת: 
צום אנדענק פון אליעזר שטיינבארג
פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 9, כרך 8, חוברת 21 (420), 20.5.1932, 325—332
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1932
שפה: 
הערות: 

כולל החלקים:
325 – לזרנו, ברבו, 'ביים אפענעם קבר' (הספד, ברומנית, על קבר שטיינברג בצ'רנוביץ).
326—328 – אלטמן, משה, 'אויפן וועג צו אליעזר שטיינבארג (שטריכן צו זיין ווערק און פערזענלעכקייט)'
328—329 – 'דריי משלים פון אליעזר שטיינבארג'
329—330 – ביקל, שלמה, בוקרשט, 'די וונדערבאדע פאבל פון זיין לעבן'
330—332 – שטרנברג, יעקב, 'אליעזר שטיינבארג (פאעמע אין דריי געזאנגען)'
332 – גינינגר, חיים, 'אין די ד' אמות פונם מייסטער'