א שמועס מיט דארא ווייסמאן און אנשל שור

מחבר: 
ש. ל. ש.
כותרת: 
א שמועס מיט דארא ווייסמאן און אנשל שור
פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 5, כרך 4, חוברת 38 (229), 21.9.1928, 751
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1928
שפה: