שדה צופים (בקרת ספרים חדשים)

מחבר: 
נ"ס [נחום סוקולוב]
כותרת: 
שדה צופים (בקרת ספרים חדשים)
פורסם ב: 
האסיף, 2 (1885), 307—318
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1885
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק: 'ס' עיון תפלה [...] מאת אברהם ב"ר נחמן קראכמאל ז"ל, לעמבערג בשנת תרמ"ה' (315—318)