צדיק מיוחד במינו

מחבר: 
הורודצקי, שמואל אבא
כותרת הפרסום: 
צדיק מיוחד במינו
מקור פורסם ב: 
הדאר (ניו-יורק), 3, ה (4.1.1924), 9—10
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1924
שפה: 
הערות: 

על מנחם נחום פרידמן, מבית רוז'ין-סדיגורה, וחיבורו 'מסכת אבות עם פירוש מ"ן'.