ספר רבן של ישראל: ניצוצי אור ממשנת חייו והליכות דרכו בקודש של מרן הרב הקודש רבי ישראל מסדיגורה [...] צעיר בניו של [...] אדמו"ר הזק

מחבר: 
גולדברג, אברהם מרדכי, אח'
כותרת: 
ספר רבן של ישראל: ניצוצי אור ממשנת חייו והליכות דרכו בקודש של מרן הרב הקודש רבי ישראל מסדיגורה [...] צעיר בניו של [...] אדמו"ר הזקן רבי אברהם יעקב מסדיגורה
מוציא לאור: 
מכון שיח אבירים
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2020
שפה: