שתי תשובות של הגרעק"א ואחת משל הגאון בעל חוות דעת זצ"ל

מחבר: 
שישא הלוי, אברהם
כותרת: 
שתי תשובות של הגרעק"א ואחת משל הגאון בעל חוות דעת זצ"ל
פורסם ב: 
ברכתא דאליהו: מוקדש לזכרו של מורינו ורבינו הרב ד"ר אליהו מונק זצ"ל, מז-נו
מוציא לאור: 
ק"ק ובית המדרש גולדרס גרין
מקום פרסום: 
לונדון
תאריך: 
1982
שפה: 
הערות: 

כולל פרק על תשובת הרב יעקב לורברבוים לרב אהרן כהנא, תקע"ב (נד-נה)