אזכרת פאר 'צבי' וציון לנפש 'חיות'. לנר אלהים כי כבה [...] גדול בישראל שמו ולישרון עטרת, איש המופת [...] מוהר"ר צבי הירש חיות זצ"ל,

מחבר: 
שטרן, מנדל
כותרת: 
אזכרת פאר 'צבי' וציון לנפש 'חיות'. לנר אלהים כי כבה [...] גדול בישראל שמו ולישרון עטרת, איש המופת [...] מוהר"ר צבי הירש חיות זצ"ל, אב"ד ור"מ דק"ק צאלקיעוו ובק"ק קאליש במדינת רוססיא בעל המחבר ספרי: משפט הנביא, בירור אליהו, הוראת שעה, דין מלך ישראל, משפט עיר הנדחת, מלחמת חובה, מצות בני נח, תורת אבות, חוקת עולם, תורת נביאים, בל תוסיף, לא תסור, תורה שבעל פה, מבוא התלמוד והגהות על הש"ס. נולד כ"ח חשון תקס"ו לפ"ק וכבוד אלהים אספו כ"א מרחשון תרט"ז לפ"ק
פורסם ב: 
כוכבי יצחק, 21 (1856), 78—80
מקום פרסום: 
וינה
תאריך: 
1856
שפה: 
הערות: 

שיר