החסידות כגורם בבנין הארץ (לעלייתו של האדמו"ר מקלויזנבורג)

מחבר: 
שרגאי שלמה זלמן
כותרת הפרסום: 
החסידות כגורם בבנין הארץ (לעלייתו של האדמו"ר מקלויזנבורג)
מקור פורסם ב: 
אור המזרח, שנה ז, חוברת ב (כו), ניסן תש"ך, 35—37, 43.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
שפה: 
הערות: 

הרב יקותיאל יהודה הלברשטם