דער גורל פון חלום - שלמה ביקל: 'משפחה ארטשיק', פארלאג 'המנורה', תל-אביב, 1967

מחבר: 
שפיגלבלט, אלכסנדר
כותרת: 
דער גורל פון חלום - שלמה ביקל: 'משפחה ארטשיק', פארלאג 'המנורה', תל-אביב, 1967
פורסם ב: 
די גאלדענע קייט, 65 (1969), 250—253
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1969
שפה: 
הערות: 

על ספרו של שלמה ביקל, 'משפחת ארטשיק'