ספר שלושה עדרי צאן: ספורי מעשות [...] משלשה גדולי עולם [...] שלמה אבד"ק קרשאנוב [...] דוב בעריש דק"ק אושפיצין [...] אריה ליביש אב"

מחבר: 
סופר, מנחם מנלי
כותרת הפרסום: 
ספר שלושה עדרי צאן: ספורי מעשות [...] משלשה גדולי עולם [...] שלמה אבד"ק קרשאנוב [...] דוב בעריש דק"ק אושפיצין [...] אריה ליביש אב"ד דק"ק ווישניצא [...]
מוציא לאור: 
דפוס זופניק וקנולר
מקום פרסום: 
פשמישל
תאריך: 
1874
שפה: 
הערות: 

ובמהדורות נוספות בפולין ובארה"ב