דריי (וועגען באמזע, י. אשענדארף און י. שודריך)

מחבר: 
סינקובר, ז.
כותרת: 
דריי (וועגען באמזע, י. אשענדארף און י. שודריך)
פורסם ב: 
נייער מארגען, 12.9.1937, 2
מקום פרסום: 
למברג
תאריך: 
1937
שפה: 
הערות: 

כולל על ספרו של ישראל אשנדורף, 'מאנטיק אינדערפרי' [בוקר יום שני]