ישראל אשענדארף מאנטיק אינדערפרי, ארויסגעגעבן דורך די ליטערארישע בלעטער, ז. 64

מחבר: 
לבנשטיין, י.
כותרת: 
ישראל אשענדארף מאנטיק אינדערפרי, ארויסגעגעבן דורך די ליטערארישע בלעטער, ז. 64
פורסם ב: 
שריפטן, שנה 2 (1937), 5 (נובמבר), 44
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1937
שפה: 
הערות: 

על ספרו של ישראל אשנדורף, 'מאנטיק אינדערפרי' [בוקר יום שני]