דברי מחקר, לזכרו של רבי נחמן קרוכמל במלאת מאה שנה לפטירתו בר"ח אב ת"ר

כותרת: 
דברי מחקר, לזכרו של רבי נחמן קרוכמל במלאת מאה שנה לפטירתו בר"ח אב ת"ר
פורסם ב: 
כנסת, 6 (תש"א), 257—400
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1941
שפה: 
הערות: 

כולל מאמרים מאת יצחק יוליוס גוטמן, מרטין בובר, פישל לחובר, נתן רוטנשטרייך, שמואל ביאלובלוצקי, אליעזר מאיר ליפשיץ ויוסף קלוזנר.
ביקורות על הקובץ:
בן-שמאי מאיר הלל, 'ג. דברי מחקר', גליונות, כרך 12, חוברת ח' (תמוז תש"א), 100—101.
קמינקא אהרן, 'רשימות ספרותיות', עם וספר, מאי 1941, 58—59: כולל הפרק 'ב. לבקורת הדעות של ר' נחמן קרוכמל ב'כנסת' לזכר ביאליק תש"א'.