קדמוניות מפנקסאות ישנים, לקורות ישראל בפולין בכלל ובקראקא בפרט

מחבר: 
וטשטיין, פייבל הירש
כותרת הפרסום: 
קדמוניות מפנקסאות ישנים, לקורות ישראל בפולין בכלל ובקראקא בפרט
מקום פרסום: 
קרקוב
תאריך: 
1892
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

וכן כמאמר בתוך: אוצר הספרות, 4 (1892), 577—642

Community: